Марвел ООД - Пловдив  itemprop=

Марвел ООД - Пловдив

Лабораторно оборудване. Контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура. Технологично и общо лабораторно оборудване. Качествен контрол и лабораторни анализи от водещи световни производители. Екология и работна среда - апаратура за измерване и
Лабораторно оборудване. Контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура. Технологично и общо лабораторно оборудване. Качествен контрол и лабораторни анализи от водещи световни производители. Екология и работна среда - апаратура за измерване и контрол. Химикали, чисти реактиви и консумативи...

Марвел ООД - Пловдив - отрасли: