Глобал Тест ЕООД - Вижте още

Глобал Тест ЕООД

Глобал-тест ЕООД има дългогодишен опит и сериозни позиции на българския пазар като дистрибутор на висококачествени уреди за измерване на физико-химични величини, климатични параметри, димни газове, ниво, прах, шум, осветеност - подходящи за различни приложения в промишлеността.
София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 4, ет. 2, офис 2.1

Глобал Тест ЕООДГлобал Тест ЕООД


За нас :

Глобал тест ЕООД
ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е търговско дружество, официален представител на фирмите ТЕSТО, VEGA и KOBOLD - Германия и на CASELLA CEL - Англия.

ТЕSТО e водеща фирма в производството на преносима апаратура за измерване на климатични параметри, димни газове и други физико-химични параметри. .

VEGA е един от водещите производители на електронни нивомери и нивосигнализатори. CASELLA е специализирана в производство на уреди за мониторинг на прах, шум, анализ на човешки вибрации .

КOBOLD е водеща международна компания, произвеждаща уреди за контрол, измерване и регулиране на поток, налягане, ниво и температура.

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е оборудвана със сервиз за поддръжка, гаранционен и след гаранционен ремонт на продаваната апаратура.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички продукти, които продава.

Пуск и накладка на всички видове нивомери.

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД по желание на клиента сключва договор за извънгаранционно обслужване на уреди.АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ :

Глобал тест ЕООД
АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ТОТАЛ-ТЕСТ ООД Лабораторията е акредитирана за следните величини:

1. Температура – обхват на акредитация:
 • 33 ºС….. 200 ºС
 • Потопяеми термометри
 • Въздушни термометри
 • Инфрачервени термометри
 • Повърхностни термометри
 • Електроконтактни, спиртни и живачни термометри
 • Термовизионни камери


2. Относителна влажност на въздуха
 • обхват на акредитация: 5%.....95%
3. Скорост на движение на въздуха
 • обхват на акредитация: 0.14……30m/s


Адрес:
1612 София, бул. „Цар Борис III” № 86-90, вх. Б, ет.1

Тел:
(02) 480 65 90
Факс:
:(02) 954 97 66

Мобилен:
0899 90 85 22
E-mail:
office@total-test.eu

WEB:
www.total-test.eu


Партньори и продукти :

TESTO AG

Вашият партньор в измерването TESTO - Германия е водещ производител на преносима апаратура за измерване на физико-химични величини, климатични параметри и димни газове.

 • Електронни термометри и всякакви температурни сонди
 • Инфрачервени термометри
 • Термовизионни камери
 • Електронни влагомери за относителна влага на въздушна среда, насипни материали и дървесина
 • Електронни термо-хигрометри и логери
 • Безжична система за мониторинг на температура и влага - Saveris
 • Анемометри
 • Механични и оптични оборотомери
 • Уреди за измерване на абсолютно и диференциално налягане
 • Уреди за измерване на осветеност - луксметри
 • Шумомери
 • рН – метри и кондуктометри
 • Уреди за хладилни системи
 • Многофункционални уреди за климатични системи, вентилации и за оценка качеството на въздуха в помещения
 • Уреди за Енергийна Ефективност
 • Газ анализатори на димни газове (С, qA, O2, CO2, CO, NO, NO2, SO2, N2S, CxHy, hPa)


Глобал тест ЕООД
VEGA

Световен лидер на пазара за радарни нивомери VEGA - Германия е световен лидер на пазара за радарни нивомери и един от водещите световни производители на електронни нивомери и нивосигнализатори.

 • Радарни нивомери
 • Микровълнови нивомери
 • Ултразвукови нивомери
 • Капацитивни нивомери
 • Хидростатични нивомери
 • Капацитивни ниво-сигнализатори
 • Вибрационни ниво-сигнализатори
 • Кондуктивни ниво-сигнализатори
 • Преобразуватели на налягане
 • Инструменти за индикация и настройка


Глобал тест ЕООД
KOBOLD

KOBOLD Messring GmbH е една от водещите международни компании, производители на новаторски решения за контрол, измерване и регулиране на физичните величини поток, налягане, ниво и температура. Фирмата предлага голям асортимент от сензори, ключове и трансмитери за промишлената сфера.

 • Поток
 • Налягане
 • Ниво
 • Температура
 • Влага
 • Въртене
 • Проводимост
 • Киселинност/Редукция-Оксидация
 • Мътност
 • Време


Глобал тест ЕООД

CASELLA CEL

CasellaCEL Ltd. е специализирана в производството на широка гама от уреди с приложение в екологията, оценка параметрите на работната среда, трудовата медицина и др. Предлага уреди за мониторинг на прах и шум в реално време, мониторинг на околния въздух, , анализ на човешки вибрации

 • Шумомери
 • Персонални пробовземни помпи за прах, пари, газове и аерозоли
Глобал тест ЕООД
ETI Ltd ETI Ltd

Електронни термометри Ltd е най-големият производител на цифрови термометри във Великобритания, произвеждащ термометри за ХВП, инфрачервени & цифрови термометри, промишлени термометри, влагомери, манометри и други подобни уреди.
Глобал тест ЕООД


Глобал тест ЕООД
KERN

KERN в специалист в областта на претеглящата апаратура. Търговската марка KERN застава зад прецизността и надеждността на своите везни.

 • Аналитични везни
 • Анализатори на влага
 • Платформени везни


CONSORT


Consort е производител на електрохимични уреди, изследователски уреди за електрофореза, аналитични уреди за лабораторно и индустриално приложение.

 • Портативни уреди за анализ на води
 • Настолни уреди за анализ на води
 • Контролери за анализ на води
 • Електроди
 • Термометри


Глобал тест ЕООД
MEGA SYSTEM

Mega System произвежда високодебитни изокинетични помпи, подходящи за пробовземане на прах и аерозоли в околната среда и на прах в димните газове, с цел контрол и мониторинг на замърсяването на въздуха.


Контакти :

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД

Адрс:1700 СОФИЯ, ул. Проф. Георги Брадистилов № 4
ет. 2, офис 2.1
Тел. (02) 953 07 96
Факс: (02) 952 51 95
E-mail: office@global-test.eu