БМД Инженеринг  itemprop=

БМД Инженеринг

Фирма“ БМД - ИНЖЕНЕРИНГ ” предлага на своите клиенти: Платформени везни, Aвтомобилни везни, Дозатори и автоматични системи, Тензометрични датчици, Електронен измерващ модул и Софтуер. Във фирмата работят специалисти с над 40 години стаж във везностроенето.
Фирма “ БМД - ИНЖЕНЕРИНГ ” предлага на своите клиенти: Платформени везни, Aвтомобилни везни, Дозатори и автоматични системи, Тензометрични датчици, Електронен измерващ модул и Софтуер               За нас: Фирма “ БМД - ИНЖЕНЕРИНГ ” е създадена през 2006г, като пряк приемник на “Еталон - 91”. Във фирмата работят специалисти с над 40 години стаж във везностроенето. Фирмата извършва проектиране, монтаж, поддръжка, ремонт и модернизация на всички видове електронни и механични автомобилни везни, промишлени везни и дозатори. Продукти: FT-11 до FT-16 на БМД - ИНЖЕНЕРИНГ е абсолютно пълна гама везни до 200 тона, които са минали успешни изпитания в Националния център по метрология и са вписани в Държавния регистър, като средства за измерване под № 4706. Решения: БМД - ИНЖЕНЕРИНГ решава всякакви проблеми в областта на теглоизмерването и дозирането. Гаранция: Гаранцията на всички везни е 3 години.               Везни: Платформени везни Платформените везни се състоят от платформа с датчик и електронен блок . Измерваната маса се показва с помощта на цифрова индикация. С помощта на бутон може да се осъществява функция тариране (нулиране на показанията за теглото на тарата), което позволява отчитане на чистото тегло. Автомобилни везни Механични автомобилни везни БМД - ИНЖЕНЕРИНГ извършва монтаж, демонтаж и сервизна дейност на всички видове механични автомобилни везни. Фирмата предлага модернизация на съществуващите механични везни със скала, вписана в Български държавен регистър. Електронни автомобилни везни Електронните автомобилни везни на БМД - ИНЖЕНЕРИНГ са съвременно средство за претегляне на автомобилни и други транспорни средства и имат изключително висока надеждност. Автомобилните везни могат да бъдат изпълнени от метал или бетон. При изграждането им фирмата използва електронни датчици на немската фирма "FLINTEC", доказали на практика своята точност и високо качество. По своята конструкция везните се могат да бъдат изпълнени като шахтова или надземна. Дозатори и автоматични системи Дозатори БМД - ИНЖЕНЕРИНГ разработва везни със специфична форма и параметри в зависимост от дадените условия и пригодени за конкретните нужди на клиента, както и съответните автоматични механизми, свързани с работата им. Автоматични системи : По заявка от клиента БМД - ИНЖЕНЕРИНГ проектира и реализира готови технологични решения включващи: Електронни везни Електронни блокове с измерващи и управляващи функции Специализиран софтуер Храномери БМД Инженеринг Храномер за измерване хектолитровата маса на зърнени храни до 1 л.hranomer1_1 Пълна поддръжка и ремонт на храномери, произведени от Баланс Лясковец и други марки.               Електроника: Електронен модул Електронният модул на БМД Инженеринг е стандартно допълнение към цялата гама от везни, предлагани от фирмата. Той внася стабилност и помага за точното отчитане на направените измервания, Независимо, че електронния модул е неразделна част от оборудването на електронните везни, той е и опция при модернизирането на вече същестуващи механични везни. Модулът предлага възможност за свързване с персонален компютър. БМД Инженеринг предлага и софтуерния продукт Еталон за отчитане и обработка на измерванията. За Flintec : Flintec е световен лидер на пазара за технологии за тестване и измерване. Компанията има 24 подразделения в Европа, Америка и Азия с приблизително 1500 служители. Допълнително Flintec има представителства в още 40 страни по света. Производствените подразделения се намират в Мекесхайм - Германия, Бостън - САЩ, както и Шри Ланка. За повече информация можете да посетите FLINTEC.               Софтуер: Еталон Програмният продукт "Еталон" е специализирано приложение за работа с автомобилните везни на БМД - ИНЖЕНЕРИНГ. С помощта на програмата клиентът може да съхранява, обработва, отпечатва и обобщава данните от извършените измервания. Характеристики "Еталон" предлага: Лесна и удобна работа в Windows среда - програмата поддържа Microsoft Windows 98/Me/2000/XP Бърз достъп до всички данни от измерванията - данните са организирани и хронологично подредени в списък, който е активен и достъпен през цялото време на работа. Данните от програмата могат да бъдат прехвърлени в Microsoft Excel за да бъдат използвани от друго приложение. По-добра отчетност - програмата изготвя различни видове справки по материали, клиенти и автомобили, като по този начин осигурява информация за потока и наличността на материали и продукти. По-висока надеждност - с опциите за архивиране "Еталон" осигурява възможност за възстановяване на данните в случай на загуба или повреда. Възможност за развитие - програмата е в процес на постоянно обновяване и добавяне на нови опции и възможности.                www.bmdbg.com

БМД Инженеринг - отрасли:


Оптика, Електроника, Измервателна Техника,