Диком ООД - Вижте още

Диком ООД

Диком ООД е дружество с дългогодишен опит в сферата на мълниезащитните и заземителни инсталации. През годините се доказахме като надежден и предпочитан партньор, предлагаме високо качество с дългогодишна и надеждна експлоатация, стремим се да предложим конкуретни цени.
Диком ООД

Диком ООД е дружество с дългогодишен опит в сферата на мълниезащитните и заземителни инсталации. През годините се доказахме като надежден и предпочитан партньор, предлагаме високо качество с дългогодишна и надеждна експлоатация, стремим се да предложим конкуретни цени съобразно състоянието на пазара в България. Във фирмата работят висококвалифицирани служители с дългогодишен опит в областа на мълниезащитата и заземителните уредби.

Диком ООД - МЪЛНИЕЗАЩИТА

 Диком ООД
Мълниезащитата e комплект от технологични мероприятия и средства за предпазване на сгради, съоръжения, открити пространства, а също така безопасността на хора и домашни животни от директни попадения или вторичните въздействия на мълнии.

Мълниезащитната уредба е устроена да прихваща тези попадения и безопасно да отвежда високото напрежение към земята.

Мълниезащита е необходимо да има вяка сграда, съоръжение и открити пространства където има хора, да бъде проектирана правилно и изградена надеждно съгласно действащите нормативни уредби.

Конвенционална мълниезащита

Този тип мълниезащита е най-разпространения и познат метод. Използват се пасивни елементи и системи (мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Франклиновия прът и Фарадеев кафез), които конструктивно се прикрепят към най-високите части на сградата.

Методи за проектиране на мълниезащитни инсталации от конвенционалния тип мълниезащита са:

  • Метод на мълниезащитна мрежа - За обекти с плоски покриви
  • Метод на мълниезащитна сфера - За обекти със сложна структура и конфигурация
  • Метод на защитен ъгъл - За малки обекти и отделностоящи

Активка мълниезащита

Активната мълниезащита е най-ефективния метод за защита от мълнии при сгради с голяма разгъната площ (хотелски комплекси, хипермаркети, складови бази, болници, стадиони и др.), открити пространства и производствени халета. При този тип мълниезащита се използват Мълниеприеници с изпреварващо действие.

За повече информация, моля вижте тук: http://dikom-varna.com/
Диком ООДДиком ООДДиком ООД
Мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH


 Диком ООДМълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH е първият мълниеприемник от този тип, който съчетава най-новите резултати от изследвания и опити, проведени при реални условия на попадения на мълнии.

Дългогодишната работа и изпитания демонстрират значителното превъзходство на един мълниеприемник с изпреварващо действие със заоблен връх, сравнен с един мълниеприемник със заострен връх, при еднакви реални условия в лаборатория и при атмосферни бури. Мълниеприемникът със заоблен връх е много по-ефикасен, тъй като излъчва йони по-трудно, като така стойностите на електрическото поле около него винаги са високи.

 Диком ООД
Мълниеприемникът IONIFLASH MACH има сертификат, който удостоверява, че е тестван, според новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011

''Диком ООД'' е изключителен представител на два от световните лидери и производители на технологии за мълниезащита. Мълниеприемници с изпреварващо действие IONIFLASH MACH на френския производител FRANCE PARA TONNERRES и Мълниеприемници с изпреварващо действие INGESCO PDC-E на испанския производител INGESCO.

Диком ООД - Заземителна инсталация

Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителните инсталации ограничават риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитават хората и оборудването от опасните напрежения.

Диком ООД


Ограничават разликата в напрежението, което в даден момент може да се появи между металните структури и земята, до възможно най-ниска степен, за да предпази от електричеки удар хората, които се намират в близост.

Основни компоненти на заземителна уредба
Набор от проводници и електроди, намиращи се в земята, както и заземителни проводници които свързват електродите с елементите които се нуждаят от заземяване.


Диком ООД - отрасли:


Мълниезащита,