Тодор Бакалов ЕТ  itemprop=

Тодор Бакалов ЕТ

Основната дейност на фирмата е доставка, изграждане и ремонт на различни видове електроинсталации, както и търговия с ел. материали.Инженеринг на електроинсталации и уредби”. В процеса на работа, фирмата успя да се утвърди като една от водещтите в региона
Карлово, ул. Дъбенско шосе 1

ЕТ Тодор Бакалов ЕТ „Тодор Бакалов” гр. Карлово е създадена през 1991г. С предмет на дейност Търговия на ел. Материали, Инженеринг на електроинсталации и уредби”. В процеса на работа, фирмата успя да се утвърди като една от водещтите в региона за диставка, изграждане и ремонт на различни видове електроинсталации. С цел да задоволим изискванията на клиентите, ние се стремим да преложим затворен цикъл от услуги – проектиране- доставка на материали – монтаж – въвеждане в експлоатация с индивидуално и оптимално решение, съобразено както с желанията на клиента, така и с особеностите на обекта. Предлагаме качествено обслужване, изпълнение в посочените срокове, лоялност и коректност! Наши клиенти са фирми от машинострителната, хранително-вкусовата промишленост и строителсвото. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 и е вписана в централния регистър на „Камарата на строителите в България” за изпълнението на дейност от III и V група. Услуги Проектиране на електрически инсталации Изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации до 1000V в жилищни сгради, промишлени и търговски обекти: Силови Осветителни Заземителни Мълниезащитни Ел. Табла Компенсиране на реактивна мощност Изграждане, ремонт и поддържане на електроразпределителни уредби с напрежение над 1000V. Сфери на дейност Използваме съвременни ел. материали със съответните дикументи за качество и произход. Контрол на изпълнението във всеки един етап от изграждането. Измервания от лицензирана лабораторуя, като се издават протоколи за измерени: ZS на контур “фаза –защитен проводник” Импулсно съпротивление на мълниезащитна инсталация Преходно съпротивление на заземени уредби Изолационно съпротивлеие на кебели Дефекто-токпви защити: измерване на ток и време на задействие.