Комел ООД  itemprop=

Комел ООД

Доставка и монтаж на пещи /етажни, ротационни, на ел. енергия, нафта, газ/ и машини за производство на хляб и хлебни изделия на гръцката фирма "EL MACH" Thessaloniki.
Пазарджик, ул. Димитър Греков № 34

Доставка и монтаж на пещи /етажни, ротационни, на ел. енергия, нафта, газ/ и машини за производство на хляб и хлебни изделия на гръцката фирма "EL MACH" Thessaloniki. Подръжка и сервиз. Хлебопроизводство.Търговия с пшеница и брашно.

Комел ООД - отрасли: