Топлофикация - Враца ЕАД  itemprop=

Топлофикация - Враца ЕАД

"Топлофикация - Враца" ЕАД е дружество със сто процента държавно участие с предмет на дейност производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
Враца, ул. "Максим Горки" №9

"Топлофикация - Враца" ЕАД е дружество със сто процента държавно участие с предмет на дейност производство, пренос и разпределение на топлинна енергия с топлоносител пара и гореща вода за битови и промишлени потребители.

Топлофикация - Враца ЕАД - отрасли: