Bul - Repel  itemprop=

Bul - Repel

Електронни уреди за борба с вредни животни сигнализация и контрол на горими и взривоопасни газове
София, ул. Хайдушка гора, бл. 3

ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ Модел PR220.1 Модел PR220.1 - Електронният уред излъчва електромагнитни импулси. Внедрената EMF технология им позволява да се разпространяват по проводниците на електроинсталацията, като по този начин преминават през стените и покриват ефективно охраняваната площ. За да се предотврати привикването на гризачите, формата и честотата на импулсите се променя непрекъснато. Уредът е ефективен срещу мишки и плъхове, значително намалява плътността на пълзящи насекоми като мравки, влияе на змии, гущери скорпиони и други. Подходящ е за производства в които не се допуска употреба на отрови: хранително-вкусова промишленост, фармация и др. Безвреден за хора и домашни животни Захранващо напрежение - 220V Консумирана мощност - 7 W в пиков режим Охранявана площ - 100-120 м2 Цена - 24.00 лв. без ДДС Модел PR220.2 - Електронен уред специално предназначен за охрана от гризачи на електросъоръжения: електротабла, машини, инсталации, трафопостове, подстанции, телефонни централи, радиостанции. Захранващо напрежение - 220V Консумирана мощност - 7 W в пиков режим Охранявана площ - 100-120 м2 Безвреден за хора и домашни животни! Цена - 24.00 лв. без ДДС Модел PR220.4N - Електронен уред за борба с мишки, плъхове, съсели, порове, невестулки, катерици. Уредът излъчва мощна емисия от ултразвукови вълни, които са нечуваеми за хора и едри животни, но имат силно въздействие върху гризачите и някои диви животни. PR220.4N е предназначен за големи помещения /до 360 м2/ или открити площи. Използуваната SST технология не позволява привикване. Уредът намалява плътността на вредните насекоми - мравки, мухи, хлебарки, паяци и др. Подходящ е за производства в които не се допуска употреба на отрови: хранително-вкусова промишленост, фармация и др. Захранващо напрежение - 220V Консумирана мощност - 9 W в пиков режим Охранявана площ - 360 м2 Безвреден за хора и домашни животни! Цена - 60.00 лв. без ДДС Модел PR220.6 Модел PR220.6 - Електронен уред за борба с мишки, плъхове, съсели, порове, невестулки, катерици, прилепи, лисици. Уредът излъчва мощна емисия от ултразвукови вълни, които държат на разстояние досадните неприятели. Използуваната SST технология не позволява привикване. Модел PR220.6 е предназначен за големи помещения и работа на открито. Уредът намалява плътността на вредните насекоми - мравки, мухи, хлебарки, паяци и др. Подходящ е за производства в които не се допуска употреба на отрови: хранително-вкусова промишленост, фармация и др. Захранващо напрежение - 220V Консумирана мощност - 9 W в пиков режим Охранявана площ - 320-360 м2 Безвреден за хора! Цена - 68.00 лв. без ДДС Модел PR220.5 Модел PR220.5 - Електронен уред за борба с мишки и плъхове. Намалява плътността и на мравки, комари, паяци. Уредът излъчва емисия от ултразвукови вълни, които са нечуваеми за хора и едри животни, но имат силно въздействие върху гризачите и някои дребни диви животни. PR220.5 е предназначен за малки помещения. Подходящ е за производства в които не се допуска употреба на отрови: хранително-вкусова промишленост, фармация и др. НОВО: в изпълнение за захранване от акумулатор, уреда може да си ползува и в сгради без ел. захранване, автомобили, автобуси, камиони, трактори, комбайни и други. Захранващо напрежение - 220V AC / 12V DC Консумирана мощност - 5 W в пиков режим Охранявана площ - 50 м2 Безвреден за хора и домашни животни! Цена - 20,00 лв. без ДДС Примерна схема за употреба на PR220.1 Включете уреда в близост до централното електротабло, или електромер. Индикаторната лампичка светва и изгасва автоматично, което потвърждава нормалната работа на уреда. Пазете устройството от вода и пряка слънчева светлина. Не използувайте удължител - това намалява ефекта. Първоначалният ефект се проявява след 10 - 14 дни. През този период вероятно ще забележите повишена активност на гризачите. Това е нормално - под въздействие на електромагнитното поле те напускат укритията си, а в последствие помещенията и сградата. Използуването на допълнителни средства (капани, примки и др.) през този период дава много висок ефект. Въпроси и отговори Предотвратява ли устройството случайни посещения на гризачи? Не. Няма средство, което да предотврати това. Pest-X-Repel създава среда, която е непоносима за гризачите и дори случайно да попаднат в охраняваната територия те не могат да се установят и размножават. Затова, скоро след появата си изчезват отново. ЕЛЕКТРОННИЯТ УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИТЕ влияе ли и на други неприятели? Да. Уредът влияе и срещу хлебарки, мравки, паяци и др. пълзящи насекоми, но при тях ефектът се постига значително по-бавно. В този случай добър резултат се постига при първоначално отстраняване на насекомите с химически средства. Влияе ли уредът на домашните животни? Не. Влияе само на гризачи и пълзящи насекоми. Разбира се тух спадат хамстерите и морските свинчета. Електронен уред за борба с подземните гризачи Модел KR - 7 Електронен уред за борба с подземни гризачи - къртици, сляпо куче, полски мишки. Подземните гризачи са с закърняло зрение, но за сметка на това имат силно развит слух. Тази тяхна физиологична особеност дава възможност за ефективна борба с тях. Електронният уред за борба с подземни гризачи излъчва звукови вибрации, които се разпространяват чрез почвата и въздействат върху слуховия апарат и нервата им система. Звуковите вибрации се разпространяват в кръг с диаметър до 32 м. и покриват площ до 800 м2. Формата и честотата на вибрациите са сходни със сигналите на предстоящо земетресение. Естествените инстинкти за самозащита на подземните гризачи ги принуждават да напускат охраняваната площ, търсейки по-благоприятни места. Степента на ефективност на уреда зависи от: - Параметрите на почвата - сухите и песъчливи почви по-слабо провеждат звуковите вълни - Качеството на батериите Габаритни размери - 33 х 4.4 см. Захранване - батерия 1.5 V - 3 бр. Цена - 27.00 лв. без ДДС СИГНАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЕКСПЛОЗИВНИ И ТОКСИЧНИ ГАЗОВЕ ЕДНОКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР с вграден датчик Технически характеристики: Контролирани зони: 1 Захранващо напрежение: 220V/50Hz Буферно захранване: 12V/DC (опция) Консумирана мощност: 3W Контролиран газ: пропан-бутан, природен газ (метан), градски газ, ацетилен, водород, въглероден окис, пари на органични разтворители и други. Метод на отчитане: каталитично-горивен Време за подготовка: оC Относителна влажност: от 35 до 95 % RH Електромагнитна съвместимост: EN50081 и EN50082 цена 98.00 лв без ДДС ТРИКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР "GAS ALARM GA-220" (в кутия за лицев монтаж, Ех изпълнение) Технически характеристики: Контролирани зони: 3 Захранващо напрежение: 220V/50Hz Буферно захранване: 12V/DC (опция) Консумирана мощност: 9W Контролиран газ: пропан-бутан, природен газ (метан), градски газ, ацетилен, водород, въглероден окис, пари на органични разтворители идруги. Метод на отчитане: каталитично-горивен Време за подготовка: Основна грешка: под 10% Сигнализация: светлинна (LED) Първо алармено ниво: 10% от LEL Второ алармено ниво: 20% от LEL Изх. сигнал първо алармено ниво: релеен, SPDT, 250V/5A Изх. сигнал второ алармено ниво: релеен, SPDT, 250V/5A Размери на електронния блок: 96 x 96 x 119 мм Работна температура: от -10 до 40оC Относителна влажност: от 35 до 95 % RH Взривозащитна маркировка: (Ex) iа IIC T5 Електромагнитна съвместимост: EN50081 и EN50082 ДЕТЕКТОР ЗА ТЕЧ НА ГАЗОВЕ "GAS LEAK DETECTOR" Технически характеристики: Контролиран газ: пропан-бутан, метан (природен газ), ацетилен, ацетон, водород, въглероден окис, хексан, октан, бензинови пари и други. Долен праг на чувствителност: 50 ppm Метод на отчитане: каталитично-горивен Време за подготовка: 30 sec Сигнализация: светлинна, звукова с променлива честота, пропорционална на концентрацията на газа Захранване: NiCd акумулаторни батерии Време на работа с напълно зареден акумулатор: 2 часа Време на заряд на акумулатора: 8 часа Размери: 200 x 70 x 35 mm Работна температура: от -10 до 40оC Относителна влажност: от 35 до 95 % RH ДЕТЕКТОР ЗА ТЕЧ НА ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ "REFRIGERANT LEAK DETECTOR" Технически характеристики: Контролиран газ: фреони, изобутан, амоняк Долен праг на чувствителност: 50 ppm Метод на отчитане: каталитично-горивен Време за подготовка: 30 sec Сигнализация: светлинна, звукова с променлива честота, пропорционална на концентрацията на газа Захранване: NiCd акумулаторни батерии Време на работа с напълно зареден акумулатор: 2 часа Време на заряд на акумулатора: 8 часа Размери: 200 x 70 x 35 мм Работна температура: от -10 до 40оC Относителна влажност: от 35 до 95 % RH