ПРЕМИУМ КОМ ООД  itemprop=

ПРЕМИУМ КОМ ООД

Премиум Ком е динамична, международна група предоставяща вдъхновяващи, устойчиви проекти за развитие и инфраструктурата. Ние сме ангажирани с предоставянето на иновации. Ние помагаме на организациите да преодолеят пропастта между бизнеса и технологиите и
  Премиум Ком е динамична, международна група предоставяща вдъхновяващи, устойчиви проекти за развитие и инфраструктурата. Ние сме ангажирани с предоставянето на иновации. Ние помагаме на организациите да преодолеят пропастта между бизнеса и технологиите и се стреми да увеличим капацитета им чрез предоставянето на интегрирани решения, които надхвърлят очакванията на клиентите.     Услуги                     Нашите услуги помагат на клиентите да преценят нивото на инвестиции и развитие на индустрията и да се адаптира към новите предизвикателства.Нашето убеждение е, че непрекъснатия стремеж към растеж е силен мотив за напредък. Тя е от жизненоважно значение за, да се постигне синтез на резултатите, за да се получат добри резултати от бизнеса. Прецизноста и успеха идват от две неща: знания и опит. Тъй като ние имаме и двете, ние сме в състояние да предоставим на клиентите си стратегии, с които да си осигурят безпроблемна работа. Доверете ни се, ние можем да Ви предложим начин.                         Управление на проекти Ние имаме опитни консултанти и мениджъри в областта на подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от Световната банка и други международни финансови институции, които обхващат основните функции за управление на проекти на: проекта координация; финансово управление, счетоводство, международни и национални обществени поръчки за строителство, стоки и консултантски услуги, мониторинг и оценка на проекта, както и отчитане на резултати от проекта Нашият опит е свързан с изпълнението на проекти, идентифициране на проектите и подготовката, чрез пълно изпълнение на проекта, мониторинг и оценка на проекта, взаимодействие и координация на оперативно ниво, с международните кредитори. Много важна част от нашия опит е: подготовката на целия набор от документи (проект, план за изпълнение на проекти, оперативно ръководство, поръчки) за един проект да бъде финансиран от Световната банка; създаването на звено за управление на проекти в изпълнителната агенция; създаване на насоки за управление на проекти, координация, наблюдение на проектите и отчитане на проектните работи в рамките на агенцията; доставка на стоки, консултантски услуги и строителни работи, от планиране доставката, подготовка на тръжна документация (тръжните документи и искане за представяне на предложения), - провеждане на тръжна процедура, оценяване на офертите, преговорите по договора. създаването на ефективно изплащане и процедури за плащане; създаването на проект за мониторинг и механизми за оценка на процесите. Нашите експерти са участвали в следните по-важни проекти за: Социален фонд Инвестиции на Република Молдова Министерството на финансите на Република България Министерството на здравеопазването на Република България Министерството на финансите на Румъния Агенцията по кадастъра на Република България Millennium Challenge Corporation, USA     Information Technology                     Нашата цел е да се въведе оптимални и надеждни решения за нуждите на всеки клиент, като се вземат необходимите задълбочени и подробни изследвания. Решенията, които предлагаме се вземат предвид съществуващите информационни технологии и изискванията на клиента.Нашите идеи са насочени към клиента и неговата дейност, поддържане на високи стандарти по време на работа и създаване на нови пътища за подобряване на инфраструктурата, на информацията и комуникацията, прилагане на високи професионални познания на нашите специалисти. Премиум Груп предлага модерни комплексни решения (дизайн, внедряване и поддръжка) в областта на: Системна интеграция Изграждане на системи Компютърни системи Телефон системи Пожароизвестяване Аудио системи Видеонаблюдение Технически системи за сигурност Изграждане на системи за управление Управление на имоти TV системи, включително ITV / VoD ERP системи за контрол на достъп Структурните кабелни системи ИТ офис оборудване, доставка, монтаж и интеграция ИТ поддръжка, консултации и система за помощ Мрежа информационни системи за бизнес автоматизация, базирани на различни платформи (Microsoft Windows, UNIX / Linux, Novell Netware и други) Нашите специалисти са сертифицирани Microsoft и Novell инженери Ние също имаме голям ноу-хау и утвърдена мрежи в областта на здравеопазването, образованието, Pharmacuticals и ERP / CRM системи. Нашите експерти са участвали в следните по-важни проекти: Изграждане на ИТ центрове за SITA в Армения, Албания, Азербайджан, България, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Стан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан IT/IS инфраструктура на Международно висше бизнес училище - България IT/IS инфраструктура на Сити Юнивърсити - България IT/IS инфраструктура за Сигма Кепител Мениджмънт - България Системи за управление на хотели в България: Кемпински Хотел Гранд Ермитаж Иберостар Съни Бийч Ризорт ИФА Несебър Ризорт Иберостар Луна Бей Система за следене на наличности за оптичен магазин - Южна Африка                         Човешки ресурси Нашите експерти имат опит 15 години на управление на консултации и обучение в областта на: управление на човешките ресурси развитие на персонала оценка на представянето обучение Дизайн работа Анализ и Описание на длъжността работа за оценка и класификация на професиите платежна система Планиране на човешките ресурси обучение на персонала Нашите експерти са участвали в следните по-важни проекти: Подобряване на управлението на капацитета на човешките ресурси, включително въвеждане на система за оценка на представянето и развитието по отношение на компетенциите на човешките ресурси - НОИ Оценка на представянето и кариерното развитие в държавната администрация Анализ на нуждите и развитие на мениджмънта в големите държавни организации Дружеството ДЗИ Националната електрическа компания Система за Оценка на представянето в Националната данъчна администрация     Счетоводство и Финансов одит                     Нашите финансови експерти предлагат услуги в рамките на: Счетоводство Съдействие за успешно управление на счетоводството и финансите Изготвяне на счетоводни отчети в съответствие с българското законодателство и стандарти Изготвяне на счетоводни отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти Счетоводни Консултации счетоводство на фирми Обработка на възнаграждението участие в управление на инвентара и за други процедури за вътрешен одит и контрол Финансов одит ограничен преглед на финансови отчети Провеждане на тръжни процедури Вътрешен одит специално предназначение одит независим финансов одит (проверка и заверка на годишните финансови отчети) Обучение и образование Счетоводство Счетоводен софтуер Данъчна политика Мениджмънт Теория на икономиката на пазара Консултации по: Данъчно законодателство Фондове за социално осигуряване Изготвяне и преглед на данъчни декларации Споразумения за избягване на двойното данъчно плащане Данъчно планиране Изготвяне на Бизнес план     Уеб решения                     Нашите уеб услуги са създадени през 2002 година. Основната ни дейност се ръководи най-вече на хостинг услуги, създаване на интернет страници и интернет приложения, онлайн магазини и изграждане на уеб базиран софтуер. Нашите уеб услуги се простира до: Корпоративна идентичност Развлечения E-сайтовете за публикуване сайтове за електронна търговия интегрирани информационни системи за областите на образование SEO (оптимизация за търсещи машини) Ние успешно сме завършили създаването на нашия собствен хостинг и съвместно ползване на помещения, което ни позволи да се повиши капацитетът на приемащите услуги, които предлагаме повече от 10 пъти, а също и да се осигури едно от най-високото качество на истински конкурентна цена. Нашите експерти са участвали в следните по-важни проекти: система за интерактивно обучение, интегрирана с Университета за национално и световно стопанство, София Разработили сме и в момента поддържаме Интернет страниците на значителен брой от утвърдени български фирми и организации. проектирана, разработена и поддържана на уеб базирана информационна система за международно бизнес училище (включително кампания кандидат-студент, за управление на задачите     Обучение и образование                     Премиум Груп предоставя консултации и образователна подготовка за публичния, частния и доброволческия сектор за повишаване на техните знания, умения и способноста да отговори на нуждите на днешния корпоративен свят Нашите услуги обхващат широк спектър от индивидуално образователни решения, ние работим в дългосрочно партньорство с големи международни компании и организации от публичния сектор. Премиум Груп предлага обучение в широк спектър от области като нашето портфолио включва: управление на проекти информационните технологии човешките ресурси счетоводство и финансов одит уеб решения