МЗК Европа АД  itemprop=

МЗК Европа АД

МЗК”Европа” АД предлага над 35 вида застрахователни продукти по разрешените от закона и традиционни за българския пазар видове застраховки
София, ул. Славянска 29, ет. 6

МЗК "Европа" АД е създадена през 1993 г. като общозастрахователно дружество.Тя е втората частна застрахователна компания,лицензирана от НСЗ към Министерския съвет на РБългария с Протокол 10/15.06.1998 г. Дружеството разполага с мрежа от 29 регионални агенции в страната.Най-добри резултати компанията има в електротехниката, машиностроенето, ЖП транспорта, селското стопанство, леката и хранително-вкусовата промишленост и туризма. МЗК”Европа” АД предлага над 35 вида застрахователни продукти по разрешените от закона и традиционни за българския пазар видове застраховки: - Застраховка “Злополука” и “Медицински разноски” - Застраховка “Заболяване” - Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства (КАСКО) - Гражданска отговорност на водачите на МПС, - Застраховка на летателни апарати (КАСКО) - Гражданска отговорност на летателни апарати - Застраховка на товари по време на превоз (КАРГО) - Застраховки “Имущество” - Застраховки на земеделски култури и животни - Строително – монтажни работи - Обща гражданска отговорност - Застраховка на разни финансови загуби - Застраховка на кредити