ЛАЙЪНС ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД  itemprop=

ЛАЙЪНС ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Научноизследователска и развойна дейност, иновации, дизайн и производство на продукти и търговия с тях, търговско посредничество в страната и чужбина, проектиране, доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталации и системи.
Научноизследователска и развойна дейност, иновации, дизайн и производство на продукти и търговия с тях, търговско посредничество в страната и чужбина, проектиране, доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталации и системи.

ЛАЙЪНС ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД - отрасли: