СК - 13 Каменина АД  itemprop=

СК - 13 Каменина АД

СК - 13 Каменина АД, дъщерна фирма на СК - 13 Холдинг - София e единственият производител в страната на:- каменинови киселиноустойчиви тръби и фасонни части за тях от Ф100 мм до Ф400 мм - киселиноустойчиви тухли - К-1, К-2, К-4, К-6 и капчуци за облицовк
СК - 13 Каменина АД е основана през 1884г. Фирмата разполага с модерно оборудвани цехове. Масоподготвителните и формовъчни машини, шестканалните сушилни, тунелната газова пещ с микропроцесорно управление осигуряват високо качество на продукцията. СК - 13 Каменина АД, дъщерна фирма на СК - 13 Холдинг - София e единственият производител в страната на: - каменинови киселиноустойчиви тръби и фасонни части за тях от Ф100 мм до Ф400 мм - киселиноустойчиви плочки за облицовка на химическите лаборатории, акумулаторни помещения, за цехове, в които се работи с агресивни материали - керамични плочки с различен дизайн за алеи, тротоари и площадки, които не се влияят от атмосферните условия - керамични пръстени за металургията и химическата промишленост Всяка закупена партида се придружава със Сертификат за качество и Декларация за съответствие. В завода е внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000. Предлагаме Ви информация за нашите изделия: КАМЕНИНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ Изработени са от полукиселини трудно топими глини и опосняващи материали - сушени и изпечени при определена температура. Те са водонепропускливи изделия покрити отвън и отвътре с глазура. Отличават се с висока механична якост, киселиноустойчивост и алкалоустойчивост. Устойчиви са на агресивни отпадни води, ломът им е с дребнозърнеста структура. При тях не се получават напластявания, водещи до намаляване на светлия отвор. Не се влияят от температурни промени. Употребяват се при жилищни, градски и промишлени канализации, за отвеждане на кисели и алкални разтвори от химически заводи и лаборатории. Полагат се на трамбован терен или пясъчна възглавница. Връзката между тръбите се изпълнява с циментов разтвор или еластични китове /силикони, епоксидни смоли/. Каменинови тръби - размери Светъл отвор Строителна дължина Дебелина на стените Край на тялото с нарези М У Ф А ТЕГЛО Светъл отвор Дълбочина D L S I D - 1 m Q mm mm mm mm mm mm kg 100 ± 3 1000 ± 20 17 ± 2 60 ± 3 164 ± 3 60 ± 3 16.000 150 ± 4 1000 ± 20 20 ± 2 70 ± 3 224 ± 4 70 ± 3 26.000 200 ± 4 1000 ± 20 22 ± 2 70 ± 3 276 ± 4 70 ± 3 38.000 250 ± 5 1000 ± 20 25 ± 2 70 ± 3 334 ± 5 70 ± 3 51.000 300 ± 5 1000 ± 20 27 ± 3 70 ± 3 390 ± 5 70 ± 3 70.000 400 ± 6 750 ± 15 32 ± 3 70 ± 3 500 ± 6 70 ± 3 89.000 Произвеждат се дренажни тръби с размери Ф150 и Ф200, а за други размери след допълнително споразумение между производителя и потребителя. Фасонни части, дъги - размери в mm Светъл отвор D Дебелина на стените S *Дъга 90o Дъга 60o *Дъга 45o *Дъга 30o a b m r a b m r a b m r a b m r 100 17 210 210 60 170 160 160 60 200 150 150 60 250 130 140 60 350 150 20 255 265 70 220 200 190 70 250 150 150 70 250 165 150 70 400 200 22 255 265 70 220 200 190 70 250 170 170 70 300 170 140 70 450 250 25 330 320 70 270 200 190 70 250 200 200 70 350 190 190 70 500 300 27 360 350 70 300 200 200 70 250 200 220 70 400 190 200 70 600 Размерите и допустимите отклонения на диаметрите на муфите и краищата на дъгите са еднакви с тези при правите тръби. *Дъгите с ъгъл различен от 60o се произвеждат след допълнително споразумение с клиента по специална поръчка. Фасонни части, разклонители - единични и двойни - размери Светъл отвор Светъл отвор на клона Строителна дължина Дебелина на стените на тялото Дълбочина на муфите Размери на разклонението Т Е Г Л О Единичен разклонител Двоен разклонител D d L S m a1 b1 a b Q Q mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg 100 100 400 17 60 240 200 170 160 15.400 15.600 150 100 550 20 70 300 250 250 180 17.000 21.600 150 550 20 70 330 260 250 180 22.600 24.000 200 100 600 22 70 340 230 250 220 26.000 30.600 150 600 22 70 400 300 250 220 28.400 35.000 200 600 22 70 400 320 250 220 32.000 42.600 250 150 700 25 70 450 350 270 250 49.000 55.800 200 700 25 70 450 350 270 250 50.200 64.000 250 700 25 70 450 360 270 250 51.500 73.200 300 150 700 27 70 450 350 270 280 56.400 62.000 200 700 27 70 450 360 270 280 61.200 76.000 *300 700 27 70 450 420 300 280 71.000 85.500 Разклонителите с размери D=300; d=300 се произвеждат на две съставни части, които се монтират една към друга на място, при изпълнение на съответната инсталация. Правоъгълните разклонители единични и двойни, както и разклонители с размери D=300; d=250 се произвеждат само по специална поръчка. Допустимите отклонения на размерите на диаметрите на основите и на муфите на разклонителите са както при правите тръби. Каменинови тръби и фасонни части физико - механични показатели Светъл отвор D Водопоглъщаемост Водно налягане Максимално допустим разпределен натисков товар на линеен метър mm % MPa kN/m 100 5 0.4 20 150 5 0.4 20 200 6 0.4 20 250 6 0.3 15 300 7 0.3 15 400 7 0.3 15 КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВИ ИЗДЕЛИЯ Нормални и фасонни тухли и плочи - изработени отполукиселини труднотопими глини и опосняващи материали и изпечени при определена температура. Притежават плътен спечен череп, с висока механична якост, непропусклив нагазове и течности, киселиноустойчиви и термоустойчиви Имат дребнозърнеста еднородна структура, без кухини, чужди включения и дълбоки пукнатини свързани с външните повърхности. Имат правилна форма, с добре оформени ръбове. Употребяват се за облицовка на апарати, съдове, комини и помещения, стените на които са в допир с киселини или киселинни пари /с изключение на флуороводородната киселина/ в химията, металургията и енергетиката. Асортимент тип Р А З М Е Р И , mm Т Е Г Л О Q, kg a б в-1 в-2 Тухла - нормална K-1 250 ± 4 123 ± 2 65 ± 2 4.400 Тухла - нормална K-2 230 ± 4 113 ± 2 65 ± 2 3.750 Тухла - лежащ клин K-3 250 ± 4 123 ± 2 65 ± 2 55 ± 2 4.200 Тухла - лежащ клин K-4 230 ± 4 113 ± 2 65 ± 2 55 ± 2 3.550 Тухла - стоящ клин K-5 250 ± 4 123 ± 2 65 ± 2 55 ± 2 4.150 Тухла - стоящ клин K-6 230 ± 4 113 ± 2 65 ± 2 55 ± 2 3.500 Плочки киселиноустойчиви 20/10/3 см 200 ± 4 100 ± 2 30 ± 2 1.300 Плочки киселиноустойчиви 20/10/2 см 200 ± 4 100 ± 2 20 ± 2   0.870 Тухли от типа К-3 и К-5 се изпълняватпри специална поръчка и допълнително споразумение между производител и потребител. Физико - механични и химически показатели Асортимент Киселиноустойчивост Водопоглъщаемост Якост на натиск % % MN/m Тухла клас А min. 97.00 max. 6.0 min. 35 Плочки 200/100/30 min. 97.00 max. 4.0 min. 32 Пръстени каменинови киселино - упорни "Рашигови" Размери в mm Диаметър Височина Дебелина D H b 80 ± 3 80 ± 3 8 ± 2 100 ± 3 100 ± 3 10 ± 2 120 ± 4 120 ± 4 12 ± 3 150 ± 5 150 ± 5 15 ± 3 КАМЕНИНОВИ ПЛОЧИ ЗА ВЪНШНА НАСТИЛКА Изработени са от каменинова маса при използване на полукиселини, труднотопими глини и опоснители. Имат еднороден ситнозърнест лом без чужди включения, шупли и пукнатини. Работната повърхност на плочките е неглазирана с размер, съобразен с изискванията и художественото решение на клиента. Притежават високи якостни качества, износоустойчивост и мразоустойчивост, ниска водополъщаемост. Цветът на плочките е тъмнокафяв до червеникав в нюанси. Камениновите плочи за външна настилка се използуват за художествено - архитектурно оформление на площади, пешеходни зони и други обекти. Асортимент Дължина Ширина Дебелина Тегло mm mm mm Q, kg Плочки - каменинови 250 ± 3 250 ± 3 50 ± 2 6.200 Плочки - каменинови 250 ± 3 250 ± 3 40 ± 2 5.500 Плочки каменинови за външна настилкаФизико - механични и химически изпитания П О К А З А Т Е Л И 1. Водопоглъщаемост, % не повече от 8 2. Якост на опън при огъване, МРа, не по-малко от 5.5 3. Износоустойчивост, g/см2, не повече от 0.25 4. Мразоустойчивост, брой цикли, без поява на напукване, изронване, отчупване 50

СК - 13 Каменина АД - отрасли: