ИК МАРК 91 - Вижте още

ИК МАРК 91

МАРК 91 предлага детски книжки за деца от 5-10 год. Изключително богато илюстрирани със силен възпитателен и познавателен акцент на съдържанието. Програмна система за подготвителна група на детската градина "Дете със златно сърчице" одобрена от МОН.
Марк 91

Издателство "Марк-91"

ИК МАРК 91

Макар да живеем в материален свят, книжките, които ИК „МАРК-91“ Пловдив създава вече 25 години с искрена любов към детето, предоставяме  като духовно  оръжие на ВАС: учителите творци и новатори, избрали възпитанието на детето за своя професия и мисия, на родителите, за да им помогнем да погледнат този сложен свят с очите на своето дете и с безусловната си любов да го насърчат и да му вдъхнат кураж, за да разгърне своя потенциал. Нека с общи усилия се опитаме да възпитаме автономна и асоциирана към динамичните промени личност, която през  целия си живот да бъде  българското  ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ!


ИК МАРК 91

Книжките, които издателството разработва и предоставя на вашето внимание са за деца от 5 до 10-годишна възраст. Издателска къща Марк 91, Пловдив, илюстрация. Чрез Програмна система „Дете със златно сърчице“ познавателните книжки на издателството се прилагат в част от детските градини в България.


ИК МАРК 91

Години наред „Капчици от обич“ и „Чудната вратичка“ са първи книжки – любим подарък за Празника на буквите на първокласниците в цялата страна.


От 2018 год. българските деца извън страната научават 30 буквички обични от пъстрите странички на книжките на Издателство „МАРК-91“. Това са децата от Българските училища в Оксфорд, Кембридж, Виена, Съсекс, Единбург, Кьолн, Чикаго, Ню Йорк, Баден  Вюртенберг и др.

Програмна система "Дете със златно сърчице"

Силата на педагогическата обич - тази, която отваря врати и прави чудеса!

ИК МАРК 91

Програмната система е с подчертан ценностен характер,  съответстващ на изискванията на съвременното информационно общество – за възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Тази цел на предучилищното образование е достижима само със силата на педагогическата обич към детето – тази, която отваря врати и прави чудеса.


Приемането на детето такова, каквото е, авансираното в него  доверие и заявената педагогическа обич са трите скъпоценни камъка на програмна система „Дете със златно сърчице”, които отварят детето за диалог и го правят уверено и сигурно в по-нататъшния му път на устойчиво развитие.


Чрез Програмна система „Дете със златно сърчице“ познавателните книжки на издателството се прилагат в част от детските градини в България.


ИК МАРК 91

Познавателните книжки са ситуирани, следвайки годишното разпределение от «Книгата за учителя» за съответната група. За всяка седмица в годишното разпределение е изведена възпитателна задача, която е отразена в познавателните книжки и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления.

Холистичният принцип, който е изключителен приоритет при разработването на цялата програмна система, както и възпитателният акцент на седмичното разпределение, дават големи възможности на учителя, да интегрира педагогически ситуации от различни образователни направления.


Доц. Събева определя Програмната система “Дете със златно сърчице” като алтернативна. ПС е включена в учебното съдържание на дисциплината “Алтернативи на педагогическото взаимодействие в детската градина” към магистърската програма “Алтернативи в предучилищната и начална училищна педагогика” на ПУ.


Единствено в Програмна система „Дете със златно сърчице“познавателните книжки по БЕЛ за 5 и  6-годишните запознават децата с всичките тридесет български буквички обични по забавен, логичен, разбираем и игрови начин. Буквички с крачета стават любим другар на детето още в  трета група. Книжките по Български език и литература доказано са лесно приложими и в смесени възрастови групи, и при работа с деца билингвини както в страната, така и в българските училища зад граница.

ИК МАРК 91

Книжки за 5-годишни

ИК МАРК 91ИК МАРК 91ИК МАРК 91

Индивидуален комплект:

Комплекта за дете включва 3 познавателни книжки

 • Слънчице в телце част първа
  Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят
 • Слънчице в телце част втора
  Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят
 • Слънчице в телце част трета
  Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят

Автори:

 • Доц. Д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС „Дете със златно сърчице“, консултант на ПС
 • Люба Маркова – автор и художник на познавателните книжки и дидактичния материал към ПС „Дете със златно сърчице“
 • Рецензенти: проф.д.п.н. Пламен Радев

Книга за учитела:

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система.  

Книжки за 6-годишни

ИК МАРК 91ИК МАРК 91ИК МАРК 91ИК МАРК 91

Индивидуален комплект:

Комплекта  за дете включва 3 познавателни и една помощна книжка.

 • Мъниче умниче, част първа и втора
  Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят
 • Мъниче умниче част трета
  Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии
 • Бърборичка с пъргава ръчичка
  Помощна познавателна книжка по Български език и литература.

Автори:

 • Доц. Д-р Елена Събева – Педагогически основи на ПС „Дете със златно сърчице“, консултант на ПС
 • Люба Маркова – автор и художник на познавателните книжки и дидактичния материал към ПС „Дете със златно сърчице“
 • Рецензенти: проф.д.п.н. Пламен Радев, доц. Д-р Надежда Маджирова ДМН

Книга за учителя

Книгата за учителя е безценно помагало за педагога, избрал настоящата програмна система.  

Дидактичен материал

5 папки с дидактичен материал по образователни направления БЕЛ, МАТ и ОК

 • Картинна азбука
 • Цифрички в картинки
 • Игричка в торбичка
 • Приказки пъструшки част 1
 • Приказки пъструшки част 2
ИК МАРК 91

Детски книжки

А сега, мило детенце, с твоите нови приятели – буквичките, думичките и стихчетата, нека се разходим из чудната къщичка на твоето детство и от нейните малки прозорчета, с бисерните ти   очички, да погледнем света навън. Той те очаква с любов и надежда да го направиш по- пъстър и по-добър!

За петгодишни

Книжки с две лица – два свята на буквите и цифрите. Лесен, интересен и емоционален начин детето да се запознае с буквички и цифрички.

 • Буквички с крачета №1 - Мъниче математиче №1
 • Буквички с крачета №2  - Мъниче математиче №2
 • Майчица свята е грижовна земята – Вълшебни боички в моите ръчички № 1
 • Малко слънчице в телце – Вълшебни боички в моите ръчички № 2
ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91

За шестгодишни

Книжки с две лица – за бъдещите първокласници

 • Буквички обични – низ от мъниста №1 – Умниче математиче №1
 • Буквички обични – низ от мъниста №2 – Умниче математиче №2
 • С туптящо сърце е земята“ – „Пъстро моливче джудже с изполющено носле №2
 • Малко слънчице в телце-нашето дете – Пъстро моливче джудже с изполющено носле №2
ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91 ИК МАРК 91

Първи клас – празник на буквите

Ако Празника на буквите предстои – разгледайте нашите предложения, които ще Ви спестят време и труд и ще изпълнят празника с радост!

Книжките, коронките и поканите , които ИК“МАРК-91“ Ви предлага, са посветени на децата и техния незабравим Празник на буквите. Поздравления, вие сте открили  точното  място, за  да разгледате нашите  предложения  за първият празник  на  вашите ученици в първи клас.

 • Капчици от обич
 • Чудната вратичка
 • Коронка за празника на буквите
ИК МАРК 91

Втори клас

 • Лятна моя дружка - книжчица пъструшка
ИК МАРК 91

Трети клас и четвърти клас

 • Песъчинка от луната - Приказка за Петя Дубарова
ИК МАРК 91

Светилниче

Скъпи колеги и приятели на ПС "ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ", „Светилниче“ е нашия специален подарък за заниманията, посветени на златното детско сърце. То обогатява в практически план ПС със специално разработени теми и ситуации от годишното разпределение с допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, в помощ на изграждане характера и емоционалната зрялост на детето от четвърта подготвителна група.

„Светилниче“е допълнение към Книгата за учителя за провеждане на часове, в които да покажем на детето едни от най-ценните и затрогващи човешки качества –„… нашите добродетели. Да обърнем специално внимание на нашите чувства и емоции, да помогнем на децата да ги разбират, трансформират и изразяват по пълноценен начин , за да изграждат емоционална зрялост и здрави взаимоотношения…“

ТЕМИ И ПРИМЕРНИ СИТУАЦИИ В "СВЕТИЛНИЧЕ" ОТ ГОДИШНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗРАБОТЕНИ В ПОМОЩ НА ИЗГРАЖДАНЕ ХАРАКТЕРА И ЕМОЦИОНАЛНАТА ЗРЯЛОСТ НА ДЕТЕТО/Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:

 • СЕМЕЙСТВОТО – ОБИЧ, ГРИЖОВНОСТ, БЛАГОДАРНОСТ - Трета седмица. Тема: „Най-обичам“
 • ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ : СТРАХ, РАДОСТ - Пета седмица. Тема : „Смехурка и Сърдитко“
 • ДОБРОДЕТЕЛИТЕ ОКОЛО НАС - Осма седмица: Тема: „Приказно кътче от радост огряно“
 • ТРУДОЛЮБИЕ, ТЪРПЕНИЕ, ПОСТОЯНСТВО - Петнадесета седмица. Тема: „С воля всичко се постига“
 • ПРИЯТЕЛСТВОТО, ПОМОЩ, ПРОШКА - Двадесет и девета седмица. Тема: „Казва се приятел пръв“
 • УЧТИВОСТ, СМЕЛОСТ, ЧЕСТНОСТ, ЛЪЖА - Тридесета седмица. Тема „Дете със златно сърчице“

Детска градина у дома

ЩО Е ТО – ДЕТСКА ГРАДИНА У ДОМА?!

Тревожното време налага да променим временно начина си на живот и осигурим най-здравословната среда за нашите деца.

ОСТАВАМЕ ВКЪЩИ! Приятелю, въпреки всички неудобства, това е подарък, безценно време само за теб – твоето дете и твоето внуче!

Превърни тези часове в най-забавно, полезно и интересно преживяване и с книжките, които ти предлагаме, помогни на детето да продължи обучението си  обогати своите знания и умения, въпреки отсъствието от детската градина.

Книжките са богато илюстрирани и лесно приложими. В тях ще намериш кратки занимания /макс. по 20 мин./ на различни теми за природата и човека, природни календари, елементарни забавни опити, приказки и букви, първи срещи с числата и логическото мислене, ценни задачки за Деца със златни сърчица и много задачки за оцветяване, изрязване, апликиране, сглобяване и изработване на предмети за игра!

Помогни на твоето дете да преоткрие, колко забавно и приятно е да учите и творите ЗАЕДНО в ДЕТСКАТА ГРАДИНА У ДОМА, дори и когато остава закратко вкъщи без своите приятели.

Книжките са разработени по възраст – за 5 и 6-годишни деца. Комплектите книжки включват по 4 книжки с по две лица.

ИК МАРК 91

Петя Дубарова

Приятели,
2019 год. е Годината на Петя Дубарова. „Песъчинка от луната“– Приказка за Петя Дубарова е нашия дълбок поклон, искрена обич и възхищение пред духа и таланта на Сестрата на слънцето от Бургас.

  „ … „Песъчинка от луната“ е една от най-добрите книги за деца, които са попадали пред погледа ми от последните години… Предназначена е както за ученици от начален курс, така и за техните родители, като пример как да общуваме с детето чрез книгата… Тази книга е първата, която постига такова адекватно на детската аудитория общуване…

… Приказният текст – „биографичен разказ“, е въведен така „Мило дете, ти си на 10 години, нали? Време е да ти разкажа приказка за едно необикновено момиченце, живяло между хората само седемнадесет години, но ги дарило с най-поетичната приказка, която някога е написало дете – приказката на своя живот!

… С финала на своята приказка Люба Маркова приканва децата да творят, да последват чудното дете. И цялата книжка сякаш се стреми да изрече точно това – това можеш да бъдеш и ти – както говори детството, което умее да вижда чудото и живота заедно.

… Достатъчно е да разлистите книгата за посетители в Дом-музей „Петя Дубарова“, за да стане ясно, че „Песъчинка от луната“ попада в целта. Тя явно дълбоко вълнува най-малките читатели на Петя : „Нейните стихове се вмъкват в душата на децата и ги правят по-добри“ (Делян – 4 клас), „България те обича, Петя Дубарова“ (третокласници), „Когато прочетох книгата „Песъчинка от луната“, аз почувствах много обич и радост, но ми стана тъжно, че един такъв човек, с толкова дарба сега не е жив. Но съм сигурна, че сега ни гледа отгоре, защото е ангел“ (Диляна, 4 клас)“.

Из книгата на Добрина Топалова „Явлението ПЕТЯ ДУБАРОВА – Митът за Поета“

София 2007, Университетско издателство „Св.Климен Охридски“

ИК МАРК 91