ИК МАРК 91 - Вижте още

ИК МАРК 91

МАРК 91 предлага детски книжки за деца от 5-10 год. Изключително богато илюстрирани със силен възпитателен и познавателен акцент на съдържанието. Програмна система за подготвителна група на детската градина "Дете със златно сърчице" одобрена от МОН.
Марк 91
ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ,

Макар да живеем в материален свят, книжките, които ИК „МАРК-91“ създава с искрена любов към детето, предоставяме като духовно оръжие на ВАС: учителите творци и новатори, избрали възпитанието на детето за своя професия и мисия, на родителите, за да им помогнем да погледнат този сложен свят с очите на своето дете и с безусловната си любов го насърчат и вдъхнат кураж, за да разгъне своя потенциал. Нека с общи усилия се опитаме да възпитаме автономна и асоциирана към динамичните промени, личност, която през целия си живот да бъде българското „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ".


В новите разработки издателството запазва и задълбочава открояващото се за ПС ”Дете със златно сърчице” хуманно послание и художествен дизайн, дълбоко проникващ в детската душа, защото сме убедени и практиката недвусмислено доказа, че единствено когато ум, душа и сърце действат заедно, задълбоченото познание е реалност.

ПС „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”

ИК МАРК 91ИК МАРК 91ИК МАРК 91
Програмна система „ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ”

ПС »Дете със златно сърчице» е с подчертан ценностен характер, съответстващ на изискванията на съвременното общество – възпитаване на автономна и асоциирана към динамичните промени личност. Тази цел на предучилищното образование е достижима само със силата на безграничната обич към детето - тази, която отваря врати и прави чудеса.

Приемането на детето такова, каквото е, авансираното в него доверие и заявената педагогическа обич са трите скъпоценни камъка на програмна система „Дете със златно сърчице”,които отварят детето за диалог и го правят уверено и сигурно в по-нататъшния му път на устойчиво развитие.
Познавателните книжки саситуирани, следвайки годишното разпределение от «Книгата за учителя» за съответната група. За всяка седмица в годишното разпределение е изведена възпитателна задача, която е отразена в познавателните книжки и кореспондира с темите и очакваните резултати по всички образователни направления. Холистичният принцип, който е изключителен приоритет при разработването на цялата програмна система, както и възпитателният акцент на седмичното разпределение, дават големи възможности на учителя, да интегрира педагогически ситуации от различни образователни направления.

Познавателните книжки за двете възрастови групи са разработени в пълен синхрон с планирането, образователното съдържание, темите и възпитателните задачи, което први изключително лесно прилагането им в словията на разновъзрастовите групи.

ИК МАРК 91

Папки с дидактичен материал
ИК МАРК 91
Учебни книжки за трета подготвителна група до 2017 год.
ИК МАРК 91
Учебни книжки за четвърта подготвителна група до 2017 год.
ИК МАРК 91
Табла


НОВО: Познавателни книжки за 3-та подг. група

НОВО: Познавателни книжки за трета подготвителна група 2018

Учебните книжки за трета подготвителна група са одобрени със заповед № РД г. на министъра на образованието и науката.

Индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни книжки

  • “Слънчице в телце” 1 - Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят
  • “Слънчице в телце” 2 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят
  • “Слънчице в телце” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии
  • Книга за учителя – доц. д-р. Елена Събева, Л. Маркова

ИК МАРК 91
НОВО: Познавателни книжки за 4-та подг. група

НОВО: Познавателни книжки за четвърта подготвителна група 2018

  • “Мъниче умниче” 1 – Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят
  • “Мъниче умниче” 2– Образователно направление Български език и литература, Математика и Околен свят
  • “Мъниче умниче” 3 – Образователно направление Изобразително изкуство и Конструиране и технологии
  • “Бърборичка с пъргава ръчичка” – Помощна познавателна книжка
  • Книга за учителя - доц.д-р.Е.Събева,Л.Маркова
Индивидуален комплект за дете включва 3 познавателни и една помощна книжка

ИК МАРК 91
НОВО: СВЕТИЛНИЧЕ

Скъпи колеги и приятели на ПС "ДЕТЕ СЪС ЗЛАТНО СЪРЧИЦЕ", „Светилниче“ е нашия специален подарък за заниманията, посветени на златното детско сърце.
То обогатява в практически план ПС със специално разработени теми и ситуации от годишното разпределение с допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, в помощ на изграждане характера и емоционалната зрялост на дететоот четвърта подготвителна група.
„Светилниче“е допълнение към Книгата за учителяза провеждане на часове, в които да покажем на детето едни от най-ценните и затрогващи човешки качества –„… нашите добродетели.
Да обърнем специално внимание на нашите чувства и емоции, да помогнем на децата да ги разбират, трансформират и изразяват по пълноценен начин , за да изграждат емоционална зрялост и здрави взаимоотношения…“

Детски книжки

А сега , мило детенце, с твоите нови приятели – буквичките, думичките и стихчетата, нека се разходим из чудната къщичка на твоето детство и от нейните малки прозорчета, с бисерните ти очички, да погледнем света навън. Той те очаква с любов и надежда да го направиш по- пъстър и по-добър!

ИК МАРК 91

Първи клас-Празник на буквите

Ако Празника на буквите предстои – разгледайте нашите предложения, които ще Ви спестят време и труд и ще изпълнят празника с радост! Книжките, коронките и поканите , които ИК“МАРК-91“ Ви предлага, са посветени на децата и техния незабравим Празник на буквите. Поздравления, вие сте открили точното място, за да разгледате нашите предложения за първият празник на вашите ученици в първи клас.

Капчици от обич - Книжката представлява интересен, разнороден и ценен материал за творческа работа на деца от 5 до 9 годишна възраст. Дава отлична възможност за изучаване на художествени произвездения, интересно оформени правописни правила, задачи от математически фолклор и кибритени клечки, както и творчески задачи за работа с природни материали. Включва произведения представени на достъпен и богат език, прекрасно илюстровани, стимулиращи творческото начало у децата.

 

Чудната вратичка - През „Чудната вратичка” детето от 7-9 год. възраст ще направи вълшебно пътешествие в златната къщичка на своето детство и с творчеството на големите български майстори на словото за деца и техните чудни стихчета, приказки и легенди, ще погледне света около себе си. Книжката е богато илюстрирана, с тематично подбрани блестящи литературни материали за детството, за знанието, първите книжки, приятелството, бащиния дом, майчицата родина, самотното дете, щастливото дете и т.н.

     
ИК МАРК 91   ИК МАРК 91

ИК МАРК 91 ИК МАРК 91


Втори клас-"ЛЯТНА МОЯ ДРУЖКА – КНИЖЧИЦА ПЪСТРУШКА" №2/

ИК МАРК 91

Съставител и художник Люба Маркова

Тази малка пъстра книжка е най-новото попълнение в поредицата „Дете със златно сърчице“ . Тя ще донесе на детето – бъдещ третокласник , незабравими преживявания в жарките дни на лятната ваканция.

В страничките й са скрити бисерни детски стихчета, любими приказки с поуки, с кратки литературни задачки. Вълнуващи истории по Отечествознание за славни български царе, ценни със своята автентичност, непроменени от времето на нашите баби. От книжката детето ще научи за тайните на големите дървета, преживяванията на малките пчели, скритите сили на водата, ще се забавлява с математически фокуси и ще упражнява своята наблюдателност. Но най-важното, че научи, че всичко около него – от малкото листенце и мравчица, до вековните могъщи дървета, устояли на природните стихии, са живи същества и се нуждаят от неговите познания, грижа и любов.



Страничка на педагога

Възпитателни нсоаки на Програмната система " Дете със златно сърчице" доц. д-р Елена Събева, ПУ „П. Хилендарски”

Програмна система „Дете със златно сърчице” е поредният опит в търсенето на оптималната формула за възпитание на детето. Тя е част от утвърждаващото се през последните години плуралистично педагогическо пространство, чието разнообразие провокира правото на детския учител да избира, да изразява отношение и да носи своята отговорност, доказвайки на себе си и на обществото, че е активен участник в процеса, наречен „ново педагогическо мислене и действие”. Програмната система е лесно разпознаваема по заглавието си „Дете със златно сърчице”, носещо посланието за възпитание не само с ум, но и със сърце. Любовта е израз на вътрешната свобода и емоционален комфорт на педагога, които го правят по-търпелив в очакванията си, по-позитивен в мислите си и по-активен в действията си.

О Ц Е Н К А на доц. д-р НАДЕЖДА ПЕТКОВА МАДЖИРОВА , ДМН

Ръководител на Катедра по Психиатрия и Медицинска психология при МУ – Пловдив

За психологическо въздействие върху детето на програмна система „Дете със златно сърчице” – разработена от г-жа Люба Маркова

Децата обичат да си играят на възрастни и много добре ги имитират. За разлика от тях, възрастните, които са преминали пътя на детството, не са в състояние да го повторят. За разлика от повечето хора, авторката на проекта е успяла да се върне назад в ранното си детство и да се докосне по естествен и непринуден начин до психиката на детето, да привлече и задържи вниманието му, да изгради положително отношение към дома, околната среда, живата и нежива природа, да изгради чувството на любов към всичко заобикалящо го и да създаде усещането за красиво както към природата, така и във взаимоотношенията си с околните.

Добри педагогически практики

ОТЗИВ от проф. д-р Дина Батоева за ПС „Дете със златно сърчице” за подготвителна група на детската градина

www.mark-91.com