РОТОП ЕООД  itemprop=

РОТОП ЕООД

РОТОП е частно дружество, създадено през 1995, първият ISP за района на град Перник. Неговата дейност е фокусирана както към SOHO сегмента, така и към корпоративните потребители. РОТОП подобрява качеството на работа и живот на своите клиенти,
РОТОП е частно дружество, създадено през 1995, първият ISP за района на град Перник. Неговата дейност е фокусирана както към SOHO сегмента, така и към корпоративните потребители. РОТОП подобрява качеството на работа и живот на своите клиенти, увеличавайки тяхната ефективност и им осигурява информация и широк спектър от услуги в следните направления: - Хардуер - Продажба на хардуер и аксесоари - Асемблиране на компютърни системи - Поддръжка и сервиз - Софтуер - Дистрибуция - Разработване и внедряване - Обучение и консултации - Мрежи - Интернет достъп; - Анализ и проектиране на мрежи - Структурно окабеляване - Въвеждане на мрежи - Администриране и поддръжка на мрежи - Web-дизайн и Content-мениджмънт

РОТОП ЕООД - отрасли:


Офис Техника, Компютри,