Френски - Христо Петков ЕТ   itemprop=

Френски - Христо Петков ЕТ

Фирма ЕТ Френски-Христо Петков е основана през 1993 година като едноличен търговец по законите на българското право. Предметът на дейност на фирмата е производство на каучукови изделия и каучукови смеси. Системата эа управление на фирмата е оценена и серт
Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 70, ет. 1, ап. 1

    ЕТ Френски-Христо Петков       Фирма ЕТ Френски-Христо Петков е основана през 1993 година като едноличен търговец по законите на българското право. Предметът на дейност на фирмата е производство на каучукови изделия и каучукови смеси. Системата эа управление на фирмата е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 1401:2004. Политиката по управление на ЕТ Френски - Христо Петков е насочена към производството на технически каучукови изделия за промишлеността, на цени и с качество, отговарящи на изискванията и носещи максимална полза за Организацията и нейните заинтересовани страни.     Продукти       Предметът на дейност на фирмата включва следните каучукови изделия: уплътнители за хидравлични помпи, хидравлични разпределители, хидравлични елементи, вграждани в машиностроителната и автомобилната промишленост; уплътнители за бойлери и проточни нагреватели; уплътнители за ВиК-системи, санитарна арматура; уплътнители за електротехнически изделия; технически каучукови изделия по чертежи на клиенти; Каучукови смеси на база на следните еластомери: eстествен каучук (NR), полиизопренов каучук (IR), бутадиенстиролов каучук (SBR), хлоропренов каучук (CR), силиконов каучук (MVQ), епедиенов каучук (EPDM), флуор каучук каучук (FPM), бутадиен-нитрилен каучук (NBR), хидриран бутадиен-нитрилен каучук (HNBR), Технологично оборудване: 1. Смесителен вал 2. Машини за леене 3. Преси 4. Пещ за термиране 5. Машини за финишна обработка на каучукови уплътнители 6. Контролно измервателни средства

Френски - Христо Петков ЕТ - отрасли:


Гума, Пластмаси, PVC Тръби, Други Машини, Каучукови Изделия,