Българска Търговско-промишлена Палата - Бюро “Панаири и изложби”  itemprop=

Българска Търговско-промишлена Палата - Бюро “Панаири и изложби”

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - Бюро “Панаири и изложби” организира международните специализирани изложби
София, ул. Парчевич № 42, ет. 4, ст. 3 и 4

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - Бюро “Панаири и изложби” организира международните специализирани изложби "СЕКЮРИТИ", "МЕБЕЛ", "ИНТЕРТЕКСТИЛ", националното търговско изложение “ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ". Издава ежегодно "КАЛЕНДАР НА ПАНАИРИТЕ И ИЗЛОЖБИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

Българска Търговско-промишлена Палата - Бюро “Панаири и изложби” - отрасли:


Изкуство и Култура, Панаири, Изложения,