Локатор К - Вижте още

Локатор К

Внос и сервиз на контролно-измервателна и изпитателна апаратура. Богата гама инструменти и апарати използвани в Енергетиката и Телекомуникациите. Пълен набор оборудване за органи за контрол.
Локатор К

Фирма "Локатор-К" ООД е основана в град София през 1990 година. Основател е инж. Милчо Даков, бивш ръководител на единственото държавно звено за внос, поддръжка и обучение на специалисти в областта на кабелоизмервателната и кабелоизпитателна техника за откриване на повреди в силови кабелни линии.


 


С цел по-пълното задоволяване потребностите на своите клиенти, с течение на годините фирмата разширява продуктовата си гама и понастоящем предлага контролно-измервателна апаратура с приложение с области като:

 • Енергетика,
 • Телекомуникации,
 • Отбрана,
 • Строителство,
 • Контрол на Околната Среда
 • и други.


Освен гаранционно и извън гаранционно поддържане на Вашите апарати ние предлагаме:

 • Абонаментни планове за обслужване на апаратурата на място при Вас или в сервизния център на фирмата;
 • Консултации за модернизиране и усъвършенстване на наличното Ви оборудване;
 • Инженеринг, изграждане и асемблиране на цялостни контролно-измервателни лаборатории и измервателни системи;
 • Организиране на курсове с цел повишаване подготовката на експлоатиращия персонал;

ПРОДУКТИ

ЕНЕРГЕТИКА

 • AC/DC изпитвателни прибори
 • Мобилни и стационарни измервателни лаборатории
 • Апаратура за изпитване на трансформатори, мотори, релета и прекъсвачи
 • Други

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • Анализатори на оптични оператори, CATV, SAT и LAN мрежи
 • За медни телекомукационни и сигнални кабели
Локатор К

УРЕДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ

 • Контактни и безконтактни термометри
 • Газ-анализатори
 • Термо-Анемометри
 • Луксомери/ светломери
 • Уреди за проверка на фотоволтаици
 • Устройства за измерване на консумация
 • Комбинирани прибори за измерване на ел.величини
 • Ултразвукови детектори на течове
 • Термовизионни камери
 • Лазерни и ултравиолетови ролетки
 • К-метри
 • Измерители на запрашеност
 • Ултразвукови дебитометри

УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

 • Уреди за химически анализ
 • Уреди за контрол параметрите на околната среда
 • Уреди за контрол и измерване на електромагнитни полета

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 • Преносими и персонални газ-монитори
 • Лични предпазни средства за работа под напрежение
Локатор КЛокатор К

АПАРАТУРА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

Локатор КЛокатор К
 • Уред за локализация на пукнатини
 • Уреди за измерване степента на корозия
 • Уреди за измерване консистенция на течен бетон
 • Уреди за вибрационен анализ на сгради
 • Ултразвукови дебитомери за течности
 • Локатори на кабелни мрежи и тръбопроводи
 • Уреди за измерване параметрите на материали
 • Скенери и радари за арматура

ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

 • Измерители на физични величини
 • Измерители на ел.величини
 • Калибратори

АПАРАТИ ЗА ТРАСИРАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИ В КАБЕЛНИ ЛИНИИ И ТРЪБОПРОВОДИ

  Локатор К
 • За тръбопроводи и газопроводи
 • За медни телекомукационни и сигнални кабели
 • Анализатори оптични кабели CATV, SAT и LAN мрежи
 • За силови кабели и ел. инсталации

ДРУГИ

 • Уреди с учебно предназначение
 • Панелни измерители
 • Термовизионни камери за отбраната, медицината и транспорта
 • Професионални уреди за измерване капацитета на акумулаторни батерии
 • Локатор К
 • Уреди за автомонтьори
 • Бороскопи
 • Микроскопи
 • Захранващи устройства
 • Часовник/Хронометър
 • Видеоскопски камери

УСЛУГИ

Сервизно обслужване

Локатор-К ООД осигурява гаранционна подръжка на доставеното оборудване,
съгласно условията и реда посочени в гаранционнитекарти в сервизния
център на фирмата в град София или когато условията го изискват
– в производствените условия на доставчика.

Времето за отстраняване
на рекламациите не се включва в гаранциония срок на оборудването.

Локатор К

Асемблиране и модернизиране на лаборатории

Локатор К

Предлаганите от нашата фирма прибори и лаборатории за изпитване на кабели и търсене на повреди по тях са изградени въз основа доказали се в практиката технически решения и технологии.

Това ни дава възможност да отговорим възможно най-пълно и точно на потребностите и изискванията на нашите взискателни клиенти.Обучение и консултации

  Локатор К

 • Първоначално или разширено обучение за работа с доставеното от нас оборудване;
 • Обучение и семинари по новостите в методите за работа и измерване и техническите средства за реализация;
 • Обучение при производителите на доставяното оборудване и участие в програми за усъвършенстване;
 • Обучение и семинари по новостите в методите за работа и измерване и техническите средства за реализация;