ОПТИМ-АЛ  itemprop=

ОПТИМ-АЛ

ОПТИМ – АЛ предлага на българския пазар индустриални системи, софтуер и мобилни компютърни решения.
ОПТИМ – АЛ предлага на българския пазар индустриални системи, софтуер и мобилни компютърни решения. Областите, нуждаещи се от мобилни системи са много: логистика, транспорт, дистрибуция, складове, пристанища, производствени предприятия, енергетика, електро-, водо- и газо- снабдяване. Използват се от инспектори, инкасатори, търговци, оператори, ползващи информация за управление и следене на продуктови потоци, събиране на данни, организиране на складови стопанства, инвентаризации и др. ОПТИМ – АЛ разработва и внедрява мобилни системи, предоставящи: * FASTY®- мобилно обслужване на продуктови потоци и складовистопанства (с опция за маркиране, идентифициране и проследяване); * ThermoLog®- мобилно проследяване и контрол на температури; * Мобил Кмерс – обслужване на мобилни продажби, доставки и дистрибуция; * ИНКАСАТОР – М – автоматизиране на инкасаторска дейност. Дейността на ОПТИМ – АЛ включва: * Анализ и оптимизация на бизнес процеси; * Проектиране и разработване на софтуер; * Интеграция и внедряване на системи; * Консултации и решения за контрол на производството. ОПТИМ – АЛ е официален дистрибутор на PSION TEKLOGIX и предлага мобилни компютри, софтуер и аксесоари за тях.

ОПТИМ-АЛ - отрасли:


Компютри, Интернет,