Завод за Каучукови Уплътнители АД  itemprop=

Завод за Каучукови Уплътнители АД

Горно Ботево, обл. Старозагорска

ЗКУ АД е основан през 1968 г. на територията на гр. Стара Загора като самостоятелно предприятие в рамките на ДСО "Хидравлика" с основна дейност: производство и задоволяване потребностите от каучукови уплътнители на заводите от обединението произвеждащи хидравлични и пневматични изделия. От 1986г. Заводът се помещава в новопостроените производствени халета и административен корпус в с. Горно Ботево (на 15 км източно от Стара Загора) и е оборудван с високо производителна техника от Италия и Франция. Oт 2001г. основните технологични мощности са оборудвани с компютърно управление на технологичните режими. Продукти: - Уплътнители за хидравлични и пневматични изделия - Гумени технически изделия за оборудване на добивната промишленост - Уплътнители за неръждаема арматура - Уплътнители за В и К системи - Технически изделия за оборудване на машини за хранително-вкусовата промишленост - Гумени ходови колела - Разновидности от технически каучукови изделия по заявка на клиента В своето управление политиката на ръководството на ЗКУ - АД е била насочена винаги към постигане на стратегическите цели: - произвеждане на продукция с високо качество,удовлетворяващо напълно всички изисквания и потребности на клиента - налагане на бизнес сътрудничество гарантиращо коректност, доверие, лоялност и взаимен интерес - грижи за персонала и повишаване техническата му компетентност и мотивация за по-ефективна работа - гарантиране екологосъобразно управление на всички процеси, инсталации и съоръжения ЗКУ-АД притежава лиценз, технологии и оборудване за производство на каучукови уплътнители за хидравлични и пневматични изделия от фирма DICHTUNGSTECHNIK Германия. Заводът разполага с персонал 110 работника, повечето от които са със солиден професионален опит в каучуковото производство. Произведената продукция е със 100% контролза качество. В завода е въведена и функционира сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2000.

Завод за Каучукови Уплътнители АД - отрасли:


Гума, Пластмаси, PVC Тръби, Каучукови Изделия,