ЕМСИЕНСИ  itemprop=

ЕМСИЕНСИ

Застрахователна консултация и сключване на всички видове застраховки във водещи застрахователни дружества в удобно за Вас време и място.Нашата цел е да осигурим на клиентите си възможно на-добрата защита на техните ресурси, като им предлагаме професионално и качествено застрахователно
  MCNC Застрахователен офис   Застрахователна консултация и сключване на всички видове застраховки във водещи застрахователни дружества в удобно за Вас време и място. Нашата цел е да осигурим на клиентите си възможно най-добрата защита на техните ресурси, като им предлагаме професионално и качествено застрахователно обслужване.   Продукти:     Гражданска Отговорност Автокаско Нартго Медицински Строителни Имуществено застраховане Карго Животозастраховане Гражданска Отговорност Обект на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Автокаско Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила. Карго Чрез застраховка ''Карго'' се застраховат всички товари по време на международни и вътрешни превози до и от всички страни в света и на територията на Република България, независимо от вида на транспортното средство за загуба или повреда, и разходи, вследствие настъпване на застрахователно събитие. Покритите застрахователни рискове сa съобразена с естеството на превозвания товар, неговата опаковка, вида транспорт, исканото покритие и дестинацията.   Имущество Застраховката е предназначена за застраховане на движими и недвижими имущества, собственост на физически и юридически лица. Покрити рискове: пожар, природни бедствия, късо съединение, авария ВиК, натрупване на сняг и лед, вандализъм на недвижимо имущество, кражба чрез взлом, земетресение, гражданска отговорност, разбиване, счупване или повреда на прозорци и други остъкления по фасадата на сградата. Живот Физически лица на възраст от 16 до 70 години. Застраховките "Злополука" са: индивидуални и групови.   С договор за застраховка "Злополука" Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на Застрахования. В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време – практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка "Злополука". Медицински Медицинските застраховки, популярни още и като застраховки "Помощ при пътуване" или "Асистанс", осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина. На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти: Помощ при пътуване в чужбина - бизнес пътувания; Помощ при пътуване - туристически пътувания; Медицински разноски. Строителни Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти. Предмет на застраховката могат да бъдат: цялата строителна площадка; извършваните по договор строително-монтажни работи; материалите; механизацията и оборудването; гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди.   Контакти:     MCNC Застрахователен офис гр. София , ж.к. Люлин 7 бул. Джавахарлал Неру 28 Силвър Център , етаж 1 , тоб 47 Телефон: 0878434564 Tel/Fax : 02 826 76 89 За да разгледате Нашите актуални ПРОМОЦИИ, Моля да натиснете ТУК! За да разгледате Нашите ПАРТНЬОРИ с които работим, Моля да натиснете ТУК!