Велпа 91 АД  itemprop=

Велпа 91 АД

Производство на вълнообразен картон от 2, 3 и 5слоя, хартии, микровелпапе, транспортни опаковки тип американски с вътрешни детайли. Във "Велпа-91" АД работят висококвалифицирани специалисти, които могат да разработят необходимата опаковка за всеки конкретен клиент - дизайн, размери,
Стражица, ул. Ул. Гладстон 36

"Велпа-91" АД "Велпа-91" АД започва работа още през 1973 година с предмет на дейност " Производство на велпапе и опаковки ". През 1985 година е извършена реконструкция на завода с цел повишаване на производствения капацитет на машините за велпапе и опаковки. През 1991 година се осъществява нова, основна реконструкция на предприятието. Инсталират се машини за производство на щанцовани опаковки. Закупено е ново италианско оборудване за производство на велпапе с по-висока производителност, капацитет и качество на произведената продукция, както и нова машина за производство на транспортни опаковки - американски тип. Доставени са машини за дребно серийно производство, за производство на каширани и щанцовани опаковки. В употреба са пуснати нови машини като Бобст, Ягенберг, Рода и Вупа. Целите на фирмата са: Да повиши продажбите и рентабилността чрез изграждане на стабилни връзки с настоящите клиенти и привличане на нови такива посредством : осигуряване на висококачествени продукти на приемливи цени; предлагане на разнообразен асортимент от продукти в сравнение с конкурентите на местния пазар; въвеждане в производство на нови видове продукти, каквито са луксозните потребителски опаковки и развиване на тази конкретна пазарна ниша; поддържане на пазарна конкурентноспособност; Да стабилизира позициите си на вътрешния пазар и да излезе на външни пазари на Балканския полуостров и Западна Европа; Да утвърди името на фирмата, като фирма, чиято продукция максимално удовлетворява изискванията на клиента за качество и асортимент като основно предимство пред конкуренцията. Във "Велпа-91" АД работят висококвалифицирани специалисти, които могат да разработят необходимата опаковка за всеки конкретен клиент - дизайн, размери, полиграфическо оформление. За тази цел разработките се извършват на най-съвременна компютърна техника. Асортиментът от продукти на "Велпа-91" АД включва: #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:230px !important} Вълнообразен картон: двуслоен - В, С, Е вълни трислоен - В, С, Е вълни петслоен - СЕ, СВ вълни каширано велпапе   Опаковки: транспортни опаковки - американски тип щанцовани транспортни опаковки луксозни потребителски опаковки полиграфическо оформление и дизайн Основни стандарти за окачествяване на продукцията са: ISO 9001:2008 БДС EN 14053 и ФС 01 - 2007 БДС 9254 - 1990 - за вълнообразен картон Тенденцията тук е унифициране и хармонизиране със световните стандарти. Естествено, основен стандарт за "Велпа-91" АД е клиентът, с неговите специфични изисквания за конкретния вид продукт. Контролът на качеството се осъществява по целия път на производство - от входа на суровините, през междинните звена на производство до готовия краен продукт.