“МИТ Прес” ООД  itemprop=

“МИТ Прес” ООД

Мениджър е наследник на първото българско месечно бизнессписание МИТ, издадено през 1998 г. Абревиатурата МИТ съчетаваше в себе си основните акценти на тематичната ни концепция – мениджмънт, икономика
София, ул. Георг Вашингтон No12, ет.2 и 3

Списание “Мениджър” е наследник на първото българско месечно бизнессписание МИТ, издадено през 1998 г. Абревиатурата МИТ съчетаваше в себе си основните акценти на тематичната ни концепция – мениджмънт, икономика, технологии. В съдържанието на списание “Мениджър” присъстват теми от областите икономика, мениджмънт и маркетинг, технологии и др. – фактологическа информация, анализи, прогнози, идеи и тенденции. Статиите са изключително с практическа насоченост, поднесени на достъпен език, което ги прави приятно четиво въпреки сериозността на материята. Читатели на списанието са: - мениджъри на високо и средно управленско ниво - частни предприемачи с образование, различно от мениджмънт и маркетинг, за които списание “Мениджър” е средство за обновяване на познанията им - управленски кадри в държавни учреждения, финаснови институции и посолства - млади мениджъри без управленски опит - активни млади хора и студенти, на които тепърва предстои реализация Това обуславя и широкия възрастов диапазон на читателската ни аудитория – приблизително между 20 и 55 години.

“МИТ Прес” ООД - отрасли:


Полиграфия, Опаковки, Издателска Дейност,