Теленет ООД  itemprop=

Теленет ООД

"Теленет" ООД се занимава с производство и реализация на компютърни телетексни системи.
Варна, бул. Осми Приморски полк № 128

"Теленет" ООД се занимава с производство и реализация на компютърни телетексни системи.