Клубфербанд ИТА ООД  itemprop=

Клубфербанд ИТА ООД

Клубфербанд-ИТА ООД разработва и произвежда системи за електронен контрол на достъпа с единични билети с баркод и с безконтактни карти за таксуване на посетители; системи за контрол на достъпа за превозни средства на обществения транспорт; системи за електронен контрол на достъпа и
Клубфербанд-ИТА ООД е създадена през 1991 г. На 14.03.2008 г., фирмата беше одитирана от URS - Bulgaria Ltd и получи сертификат за съответствие на международния стандарт за качество ISO 9001:2000. Сертификатът беше издаден от UKAS (Акредитационна служба на Великобритания) за срок от 3 години и беше потвърждаван два пъти - през 2009 и 2010 г. На 25.02.2011 г., след редовен годишен контролен одит, фирмата беше ресертифицирана спрямо последната версия на стандарта - ISO 9001:2008. Срокът на валидност е до 13.03.2014 г. Дейности Разработване и производство на: системи за електронен контрол на достъпа с единични билети с баркод и с безконтактни карти за таксуване на посетители; системи за контрол на достъпа за превозни средства на обществения транспорт; системи за електронен контрол на достъпа и таксуване за паркинги и гаражи; автомати за единични билети, работещи с монети и банкноти; протоколни конвертори; системи за наблюдение и управление на състоянието на разпределени асансьори; светлинни оповестителни системи Технически системи - комплексно техническо обслужване на технически системи: фасилити мениджмънт и техническо обслужване; доставка и смяна на консумативи; управление и осигуряване на необходимите лицензионни разрешителни режими за техническите системи, съгласно действащата нормативна уредба; текуща и аварийна поддръжка на техническите системи Дейности Електронни и слаботокови системи - проектиране, доставка, инженеринг и сервизно поддържане: компютърни мрежи и структурно окабеляване; комуникационни системи и телефонни централи; "gateway"-системи за ISDN, LAN и GSM мрежи; системи за пожароизвестяване; системи за озвучаване; системи за видеонаблюдение; охранителни системи; системи за контрол на достъпа Офис оборудване - продажба, доставка, разпространение и сервиз: малки и средни телефонни централи и телефонни апарати; касови апарати; "gateway" - устройства за GSM- и LAN-мрежи; персонални компютри, монитори, принтери, аксесоари и др. Продукти автомати за билети системи за електронен контрол на достъпа с единични билети с баркод и с безконтактни карти за таксуване на посетители касови апарати компютърни мрежи и структурно окабеляване телефонни централи и телефонни апарати системи за пожароизвестяване системи за озвучаване системи за видеонаблюдение и др. Електронни касови апарати с фискална памет и дистанционна връзка с НАП, отговарящи на всички изисквания на Наредба Н-18/2006 на МФ. www.kvita.com