Скала България ЕООД  itemprop=

Скала България ЕООД

Програмният продукт Scala предлага: - интегрирани модули за счетоводство - главна книга - консолидация на информацията - управление на дълготрайни материални активи - управление на запасите
София, ул. Позитано № 3

Scala присъства на българския пазар от 1994 година. За този период системата бе напълно локализирана (поддържа българското законодателство и е на български език). От март 1996 година Scala откри собствено представителство в страната СКАЛАБългария. В България Scala има около 30 клиента. Повечето от тях са големи международни фирми или български фирми с международно участие. Сред нашите клиенти са: хотел Sheraton, SONY, Mobicom, Ericson, Global One, Phillips , Средна Гора – Woodinvest, ABB, Alfa Laval и др. Програмният продукт Scala предлага: - интегрирани модули за счетоводство - главна книга - консолидация на информацията - управление на дълготрайни материални активи - управление на запасите - управление на производството - управление на сервизното обслужване - маркетинг - управление на проекти - управление на ТРЗ. Scala е изцяло параметризирана система с възможности за настройване към изискванията и практиката на всеки клиент и предоставя възможност за едновременна работа с 30 валути и на 30 различни езика. Scala е независима система от машинната конфигурация и базовото програмно осигуряване, така че клиентът може да използва предимствата на отворените системи. Scala има сертификат Microsoft Backoffice, работи с Microsoft SQL сървер, база данни Btrieve/Pervasive под WINDOWS NT и Novell Netware платформи. Scala е разработена модулно, включвайки местното законодателство и практика, и както беше споменато е преведена на 30 езика. По този начин тя е идеалната система за управление на финанси за местнии международни фирми и организации.

Скала България ЕООД - отрасли:


Информационни Технологии, SEO оптимизация,