Издателско звено ТУП  itemprop=

Издателско звено ТУП

Издателската база отпечатва дипляни, плакати, акциденции за нуждите на ТУ София, Филиал Пловдив. Разпечатване на цветен лазерен принтер до формат А3.
Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25

Издателската база отпечатва дипляни, плакати, акциденции за нуждите на ТУ София, Филиал Пловдив. Разпечатване на цветен лазерен принтер до формат А3.
5 1