Карат Електроникс АД  itemprop=

Карат Електроникс АД

Компанията КАРАТ ЕЛЕКТРОНИКС АД е създадена през 1969 г. като Завод за запаметяващи устройства (ЗЗУ). Производство на касови апарати с фискална памет, POS терминали, фискални принтери, електромери, таксиметрови апарати.
Велико Търново, ул. Сан Стефано 32

Карат Електроникс АД Компания “Карат Електроникс” АД е създадена през 1969 г. като Завод за запаметяващи устройства (ЗЗУ). Поради промяна в предмета на дейност през 1983 г. ЗЗУ се преименува в "Системи за телеобработка и мрежи" (СТМ), под което наименование съществува до началото на 2005 г. През 1997 г. дружеството е приватизирано, като от 2000 г. негов мажоритарен собственик е “Златен лев Холдинг” АД. Благодарение на иновационния подход и успешна търговска политика, дружеството се е утвърдило като един от водещите производители на електронни изделия на микропроцесорна основа. Действайки в условията на динамичен пазар на високотехнологични стоки, “Карат Електроникс” АД предлага на потребителите висококачествени електронни изделия с марката “КАРАТ”, които се приемат еднакво добре както на вътрешния, така и на външния пазар. Добре развитата дистрибуторска мрежа в страната и чужбина гарантира бързо и качествено обслужване на клиентите. Карат Електроникс АД Произвежданите от дружеството изделия включват: електронни касови апарати с фискална памет фискални принтери статични електромери решения и услуги за  SMD-монтаж на печатни платки Компютърните специалисти на “Карат Електроникс” АД използват лицензирана компютърна програма за триизмерно проектиране “SOLID WORKS”, благодарение на която се постига изключително прецизно изработване на всеки детайл и се повишава качеството на готовия продукт.   Карат Електроникс АД Освен високотехнологично оборудване за производство на електронни изделия, “Карат Електроникс” АД разполага и със съвременна техническа база за производство на инструментална екипировка: шприцформи, щанци, бласформи, пресформи, а също така и за производство на широка гама от различни конфигурации и габарити метални изделия, изделия от термопластични и термореактивни полимери, получени чрез шприцоване и пресоване с промишлено и битово предназначение. Редица от електронните изделия, произвеждани от “Карат Електроникс” АД през последните години са отличени със Златен медал на Международния технически панаир в гр. Пловдив. От 2004 г. в “Карат Електроникс” АД е внедрена Интегрирана информационна система, която дава възможност за ефикасно управление на целия жизнен цикъл на дружеството и на всички ресурси, участващи в него – финансови, материални, човешки.  

Карат Електроникс АД - отрасли:


Оптика, Електроника, Касови Апарати,