J.E.I.  itemprop=

J.E.I.

Ние сме фирма разработваща приложения с бази от данни основно с Visual FoxPro 6.0 - клиентски & web и SQL Server 7.0 за съхраняване на данните.
Ние сме фирма разработваща приложения с бази от данни основно с Visual FoxPro 6.0 - клиентски & web и SQL Server 7.0 за съхраняване на данните. Ние вече имаме натрупан опит в разработка на приложения за управление на фирмата ECR. Нашият софтуер е предназначен за застрахователни, финансови, търговски, производствени, маркетингови,телекомуникационни и др. фирми от САЩ, Нова Зеландия, Холандия и Белгия. Разработката и поддръжката на приложенията си извършваме през Интернет. Ние имаме опит с FoxPro 2.2, 2.5, 2.6 за DOS, FPW2.6, VFP3.0, 5.0, 6.0. Добре познаваме всички приложения от Visual Studio 6.0 - Visual Basic, FoxPro, C++, J++ и Access, ASP. Имаме опит в конвертирането на стари FP приложения вVFP6.0. Довършваме разработката XML класове предназначени за работа с най-новите web технологии и с SQL Server2000. Повечето от нашите приграмисти са сертифицирани специалисти - MCP, MCSD на Microsoft.