Областни градове ×

Създавайки ЕКСПЕРТ - М ООД през 1995 год. в гр. Варна, Ние си поставихме задачата, да разработим гъвкав интегриращ софтуерен продукт включващ целия процес на маркетинг, управление и контрол на организацията, независимо от големината на фирмата и бранша

Варна
Фирма ЕКОМ 2002 ЕООД е основана през 1990 година със седалище в град Варна. Неин основен предмет на дейност е проучване, проектиране и разработка на програмни продукти за автоматизиране и управление на счетоводната, складовата и други дейности на фирмите.

Професионална хладилна и топлинна тех

Доставка и продажба на Компютри, Периферия, Комуникационно оборудване, Софтуер. Гаранционно и извънгаранционно обслужване на компютърна и офис техника. Проектиране и изграждане на локални мрежи и комуникации. Доставка и продажба на консумативи -

Участваме активно във внедряването и в последващата поддръжка на софтуерните продукти.

Варна
Основните направления на дейността ни са: * Цялостни бизнес решения в областта на информационните технологии и комуникациите

Варна
Ние сме фирма разработваща приложения с бази от данни основно с Visual FoxPro 6.0 - клиентски & web и SQL Server 7.0 за съхраняване на данните.

Фирма "Микродор" разработи софтуерния продукт Силует Dизайнер за да направи своите клиенти по-конкурентни на пазара, като модернизира и оптимизира тяхната дейност. Силует Dизайнер е професионален софтуер за конструиране и редакция на кройки на дрехи. С

Правният информационен софтуерен седмичник "Юрекса" е предназначен за юристи, икономисти и счетоводители. Първоначално се предлага БЕЗПЛАТНА ДЕМОВЕРСИЯ. Системата предлага: - пълното българско законодателство; - съдебна практика; - икономика,

Варна
Ние предлагаме нашите познания в проектирането, изграждането и поддръжката на редица ИТ решения, включващи цялостни Уеб сайтове, ERP системи, приложения за миграция на данни и различни бизнес приложения.

SEO оптимизация в населено място Варна
Прочети повече
Затвори