CROSS AGENCY  itemprop=

CROSS AGENCY

CROSS agency е информационна агенция – 24 часа новини, анализи, коментари и интервюта. Целта на агенцията е да представя бързо актуална информация и новините, такива каквито са.
CROSS agency е информационна агенция – 24 часа новини, анализи, коментари и интервюта. Целта на агенцията е да представя бързо актуална информация и новините, такива каквито са.