Иновасис ООД - Вижте още

Иновасис ООД

ИНОВАСИС ООД е софтуерна компания, която предлага професионални услуги в разработването на софтуер за фирмено управление, бизнес консултации и предоставя цялостни бизнес и технологични решения, които увеличават ефективността, дават оригинални отговори на съвременните бизнес
София, ж.к Студентски Град, ул. Александър Фол 2, вх. Б

Иновасис ООД

ИНОВАСИС ООД е софтуерна компания, която предлага професионални услуги в разработването на софтуер за фирмено управление, бизнес консултации и предоставя цялостни бизнес и технологични решения, които увеличават ефективността, дават оригинални отговори на съвременните бизнес предизвикателства и дават възможност на клиента да взема бързи, правилни и обосновани решения.

Мисията на компанията е да предлага интелигентни системи за управление на бизнеса и да се утвърди като качествен и надежден доставчик на ИТ услуги на българския пазар и региона.

Бихме желали да представим на вашето внимание Бизнес Система Монета– специализиран софтуер за управление и развитие на фирми, работещи в сферата на търговията със стоки и услуги.

Основни предимства на Бизнес Система Монета са:

Обхваща цялостната търговска дейност на фирмата;

 • Повишава качеството на обслужване на клиентите;
 • Подобряване ефективността на работата на персонала и фирмата като цяло;
 • Улесняване работата на мениджърите във фирмата, чрез оптимизация на цялостния процес по управление и контрол на дейността;
 • Опростен път за търсене и управление на данни;
 • Възможност за управление на няколко обекта и работа в реално време през Интернет;
 • Бизнес Система Монета разполага с гъвкав механизъм за дефиниране на специални цени,различни видове търговски отстъпки и промоции;
 • Гъвкавост и настройваемост
 • Благодарение на своята гъвкава архитектура, Бизнес Система Монета удовлетворява специфични изисквания относно работния процес;
 • Системата е разработена на модулен принцип и дава възможност за индивидуални доработки спрямо изискванията на отделни клиенти;
 • Разработка на справки, отчети и печатни форми по задание на клиента;
 • Възможност за разсрочено плащане на лицензите или ползване на продукта под наем;

Иновасис ООД
Продукти :

Иновасис ООД
Бизнес система Монета

Бизнес система Монета е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип и ползваща обща база данни. Състои се от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във фирмата. Системата предоставя възможност за управление и автоматизация на финансово-счетоводната, складова и търговска дейност в обектите на една или повече компании.

Иновасис ООД
Допълнителни Модули

Бизнес система Moneta е проектирана и разработена, да обхваща целия търговски процес на една компания, което я прави подходящ избор за различните бизнес сфери. Състои се от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във фирмата. Бизнес система Moneta се надгражда, според нуждите на бизнеса.

Иновасис ООД
Монета Ауто

Moneta Auto е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип и ползваща обща база данни. Състои се от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси във фирмата. Системата е предназначена за организиране и управление дейността на фирми, занимаващи се с покупко-продажба на автомобили, автосервизна дейност, внос и дистрибуция на авточасти и аксесоари.

Иновасис ООД
Монета e-Shop

Предлагаме Ви един изключителен начин за комуникация с вашите клиенти – система за он-лайн проверка на цени, наличности, поръчки на стоки и обмен на документи.Moneta е-Shop e ефикасна, гъвкава и разширима B2B Система за Интернет Търговия. В основата на Системата са продуктовият каталог, кошницата и регистрацията на клиента, съдържаща детайли за клиента, история на поръчките му, фактури и доставки към него.

Иновасис ООД
Монета WMS

“Moneta WMS” е софтуерно приложение към „Бизнес Система Moneta”, което е подходящо решение, за компании от различни бизнес сфери. Основната цел на модула е да управлява, организира и подобри работата в склада. „Moneta WMS” предоставя набор от процедури, за обработка на дейностите в складовата база. Приложението е базирано на връзката си с мобилни технологии, като баркод четци и мобилни терминали. Създадените в "Бизнес Система Moneta" документи, като доставки, трансфери и поръчки, се обработват от складовите служители - лесно, бързо и удобно.

www.innovasys-bg.com

3.4 17