АПЕКС ММ  itemprop=

АПЕКС ММ

АПЕКС ММ е инженерингова компания работеща в областта на оползотворяване на слънчевата енергия. Термични и фотоволтаични слънчеви системи, слънчеви колектори и PV модули.
АПЕКС ММ е инженерингова компания работеща в областта на оползотворяване на слънчевата енергия. Термични и фотоволтаични слънчеви системи, слънчеви колектори и PV модули. Контролери и автоматика за слънчеви и отоплителни инсталации. Проектиране, дизайн, технико-икономически оценки и изграждане на слънчеви, отоплителни и фотоволтаични системи. Проектиране и изграждане на пасивни слънчеви системи, соларна архитектура. Енерго-спестяващи технологии, енергийна ефективност, R&D: - вакуум - тръбни слънчеви колектори произведени от THERMOMAX - Великобритания - слънчеви колектори - пластмасови колектори за отопление на басейни - Fafco - Швейцария - плоски колектори със селективни медни абсорбери и призматични стъкла