Живков Лилов Нешев - Вижте още

Живков Лилов Нешев

СД Живков Лилов Нешев и СИЕ се занимава с производство на полиетиленово фолио и опаковки от него. От 2000 година започва да произвежда и опаковки от натронова хартия, а от 2001 г. в производствената листа са включени и опаковки от полипропилен основно за шивашката промишленост.
Белоградчик, ул. Любен Каравелов 4

Живков Лилов Нешев

ЖИВКОВ ЛИЛОВ НЕШЕВ И СИЕ
Фирмата се занимава с производство на полиетиленово фолио и опаковки от него.


Живков Лилов Нешев
  • От 2000 г. фирмата започва да произвежда и опаковки от натронова хартия
  • От 2001 г. в производствената листа на фирмата са включени и опаковки от полипропилен основно за шивашката промишленост.
  • През 2003 г. дружеството защитава пред РИОСВ – Монтана, програма за управление на дейностите по отпадъците от полиетилен и започва дейност по рециклирането им.

Във фирмата работят 24 души.

Стреч фолио

Фирмата предлага производство на стреч фолио за машинно и ръчно палетизиране.

Живков Лилов Нешев

Може да ни откриете и на адрес:

гр. София
ж.к. Младост 2, бл. 256, вх. Б

Живков Лилов Нешев - отрасли:


Гума, Пластмаси, Пластмасови Опаковки, Полимери, Фолио,