АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД - Вижте още

АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД

Аква Джет 2011 предлага високонапорни бутални и мембранни помпи, хидравлични тест помпи, водобластиращи агрегати и окомплектовка, дюзи за високо и свръхвисоко налягане, мобилни вакуум машини за индустриално почистване, електрически задвижки, индустриална пневматика и хидравлика.
АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД
Фирма АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД предлага консултации, подбор, доставка и сервизно обслужване на машини и съоръжения, свързани с индустриалната хидравлика и пневматиката, хидравличния транспорт на флуиди, индустриално почистване.
Продуктите в доставната ни програма са: бутални помпи, херметични помпи, мембранно-бутални помпи, високонапорни индустриални и процесни помпи, хидравлични тест помпи, електрически задвижки, приводи (актуатори) , автоматизиране на арматура, хидробластиращи машини и екипировка за хидробластиране, дюзи за високо налягане, машини с рециклиране на водата, индустриални вентилатори от пластмаса, пневматични повдигателни възглавници, уплътнителни балони, тестови и байпасни балони, хидравлични ножици и др.

Абонирайте се за нашия бюлетин за да получите актуална информация от нашата фирма: новини, нови продукти, промоции, кодове с отстъпки, участия на изложения и други търговски преимущества.

Ние работим с висококачествени продукти на нашите партньори от URACA, CAPPELLOTTO, SCHIEBEL Antriebstechnik, MIETZSCH, VETTER, LUKAS и ENZ, които се отличават с високото си качеството, изключителна надеждност и дългогодишни експлоатационни качества.

Решенията, които предлагаме са изключително оптимални и рационални и имат за цел постигането на вашия успех с решаване на конкретни задачи, което изгражда и нашата репутация на надежден партньор.

АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД


Наши клиенти са фирми от отраслите:
 • енергетика
 • металургия и стоманодобив
 • химическа и фармацевтична промишленост
 • водоснабдяване и канализация
 • строителство и инфраструктура
 • инженерингова дейност
 • фирми за ремонтно-възстановителни работи

Ние можем да Ви предложим:

 • компетентни консултации при подбора на отделни машини или цялостно решение при разработки на нови инсталации или модернизация на съществуващи технологии съобразени с най-новите действащи нормативи на Европейския съюз
 • доставка на машини и съоръжения с най-високо техническо ниво
 • доставка на резервни части
 • гаранционен сервиз и извънгаранционна техническа поддръжка
АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД
Гаранции:

Високото качество при решаване на всяка конкретна задача при нас се гарантира от:

 • консултации с висококвалифицирани специалисти от фирмите - производители или от инженерингови бюра за решаване на конкретни проблеми;
 • редовни персонални обучения на нашите сътрудници в заводите производители;
 • организиране на изложби и семинари за популяризиране на нововъведенията в производствените линии на производителите
Нашата цел е успешното решение на проблема при всеки един конкретен случай, а не единствено доставката на машина или съоръжение.
АКВА ДЖЕТ 2011 ЕООДАКВА ДЖЕТ 2011 ЕООД

www.aquajet-bg.com