Корпоративно промишлено предприятие ЕЛКЕРАМ  itemprop=

Корпоративно промишлено предприятие ЕЛКЕРАМ

производство на керамични детайли за електродомакински уреди произвеждани от заводите на бившето ДСО "Битово машиностроене" София.
Ломец, общ. Троян, обл. Ловешка

Фирмата ни е създадена през 1965 г. за производство на керамични детайли за електродомакински уреди произвеждани от заводите на бившето ДСО "Битово машиностроене" София. Завод "Елпром" гр. Варна и заводите на "Битова техника" Горна Оряховица, Кюстендил и др. В следващите години номенклатурата ни се разшири в областта на химическата и хранителновкусовата промишленост, химическите комбинати в Девня, Димитровград, Медодобивния комбинат в Пирдоп, Машиностроителните комбинати в страната, предприятията за ремонт на Битова техника и др. За електрическата промишленост: керамични изолатори, ролки, носачи, тръби, клейми, втулки, плочи нагревателни, звездообразни елементи за нагреватели и др. За химическата промишланост: рашингови пръстени, инталокс, катализатори и др. Изделия за общо предназначение в промишлеността: нагреватели с различни модификации и мощности. Дребен технически порцелан. Изделията се произвеждат от шамот и електропорцелан, с напрежение ниско до 1000 W. Поръчките се изпълняват по чертежи и техническа документация на клиентите.

Корпоративно промишлено предприятие ЕЛКЕРАМ - отрасли:


Битова Техника, Отоплителни Уреди,