Джей Системи ЕООД  itemprop=

Джей Системи ЕООД

Отпадните растителни и минерални масла представляват сериозен екологичен проблем, оползотворяването им в една или друга форма днес се насърчава както у нас така и в рамките на ЕС. Преработката им до полезни продукти, като рециклиране и производство на
София, ул. Коста Лулчев № 10В

Отпадните растителни и минерални масла представляват сериозен екологичен проблем, оползотворяването им в една или друга форма днес се насърчава както у нас така и в рамките на ЕС. Преработката им до полезни продукти, като рециклиране и производство на биогорива макар и да представлява възможност, допълнително оскъпява продуктите, правейки ги сравними с цените на тези добити по традиционен начин. Една рентабилна алтернатива за оползотворяването на отработени масла се явява производство на енергия. Предлагания от нас когенератор дава възможност за комбинирано производство на електричество и топлина, при ниски цени на основните енергоносители - непреработени и/или отпадни растителни и минерални масла. Оползотворяването на енергията им по този начин разрешава и проблемите по съхранение, транспорт и депозиране на отработените масла с положителен финансов ефект за потребителя. Когенератор, който оползотворява отпадни растителни и минерални масла. С него се произвеждат едновременно електрическа и топлинна енергия. Изключително ефективен за маслобойни, месопреработвателни предприятия и автосервизи. Продукти оползотворяващи твърдата растителна биомаса: когенератори, отоплителни уреди, съоръжения и напълно комплектувани производствени линии за производство на пелетно гориво. Абсорбционните охлаждащи и отоплителни агрегати, предлагани от нас, дават възможност за климатизиране на широк спектър от сгради, при ниски експлоатационни разходи. Когенераторните станции предлагат и възможност за участие във вече свободния енергиен пазар на страната.
5 1