ИНТЕРАМЕРИКАН България ЗЕАД  itemprop=

ИНТЕРАМЕРИКАН България ЗЕАД

първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. Притежава лиценз за работа в областта на Общото застраховане от Национален Съвет по Застраховане
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД е първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. Притежава лиценз за работа в областта на Общото застраховане от Национален Съвет по Застраховане с разрешение № 28/10.08.1998г. ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД е част от групата EUREKO B.V. - паневропейски финансово - застрахователен холдинг, регистриран в Утрехт, Холандия. EUREKO B.V. оперира на пазарите на десет европейски държави под различни търговски марки. Служителите на компанията са високо квалифицирани хора с дългогодишен опит в застрахователния бранш. Отлично обучени за работа с клиенти съгласно международно установените стандарти в бранша. ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД разполага с постоянно развиваща се агентска мрежа с цел бързо, удобно и професионално обслужване на клиентите. Основна задача на служителите и агентите на ИНТЕРАМЕРИКАН е да превърнат името на компанията в символ на сигурност, доверие и добро обслужване. В съответствие с предоставения му лиценз, Дружеството предлага на местния пазар следните видове застраховки при атрактивни условия и цялостно застрахователно покритие: - "Животозастраховане" и "Допълнителни продукти" - "Пожар и природни бедствия" - "Щети на имущество" - "Каско на МПС" - Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” - "Злополука" (групова и индивидуална) - "Товари по време на превоз" (Карго) - "Помощ при пътуване" (с осигурен първокласен асистанс) - "Обща гражданска отговорност", професионални отговорности - "Строително - монтажни рискове" - "Електронно оборудване" - и други; ИМАМЕ ГРИЖАТА ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ!!!

ИНТЕРАМЕРИКАН България ЗЕАД - отрасли:


Банки, Застраховане, Застраховане, Гражданска Отговорност,