Огнеупорни глини АД  itemprop=

Огнеупорни глини АД

Основна дейност на дружеството е добив и преработка на нерудни минерални суровини, строителство на минни обекти, инженеринг и търговия.
Плевен, Западен Промишлена Зона

Основна дейност на дружеството е добив и преработка на нерудни минерални суровини, строителство на минни обекти, инженеринг и търговия. За нуждите на промишлиността, селското стопанство, строителството и козметиката се извършва добив на огнеупорни глини, кварцови пясъци, креда и производство на фуражна креда, карбонатен пълнител, винервайс, козметична хума. Продукцияна се предлага в количества и разфасофки по договаряне

Огнеупорни глини АД - отрасли:


Енергетика, Суровини за Химическата Промишленост,