Електромашинари холдинг АД  itemprop=

Електромашинари холдинг АД

"Електромашинари Холдинг" АД обединява специализираните дейности в електромашиностроителния бизнес
"Електромашинари Холдинг" АД обединява специализираните дейности в електромашиностроителния бизнес, изпълнявани от "Електроимпекс" АД и "Машиноекспорт" АД. "Електроимпекс" АД - Инженерингова дейност в областта на генерирането, преноса и разпределението на електроенергия - Изграждане на комплектни обекти "на ключ" - Консултантски услуги - Обучение и прилагане на международните стандарти за качество ISO 9000 - Внос - износ на електротехническо оборудване и материали - Бартер/ре-експорт, внос - износ на патенти и ноу-хау "Машиноекспорт" АД - Износ и внос на металообработващи машини, роботи и автоматизирани линии - Ковашко-пресово оборудване, леярско и заваръчно оборудване - Дървообработващи машини, лазери, инструменти, хидравлика, скрепителни елементи

Електромашинари холдинг АД - отрасли:


Енергетика, Услуги, Електрически Централи, Консултантски Услуги,