Индустриален холдинг ДОВЕРИЕ АД  itemprop=

Индустриален холдинг ДОВЕРИЕ АД

Придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружествата
София, ул.Искърско шосе № 14

Придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, производство и търговия в страната и чужбина със стоки и услуги, включително със суровини, прежди, платове и изделия от тях, извършване на посредническа и инженерингова дейност, проектиране и строителство, управление на недвижима собственост, научно-техническа, технологична и патентна информация, инвеститорски и независим строителен контрол, както и развиване навсяка другадейност, която не е забранена със закон.

Индустриален холдинг ДОВЕРИЕ АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Банки, Оценители,