Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Бенеко ВБ - Вижте още

Бенеко ВБ

Фирма БЕНЕКО ВБ ЕООД има 30 годишен опит в следните дейности:- касетъчни (стелажни) сушилни – камерни и тунелни, напълно автоматизирани, с универсално предназначение за материали и продукти в слой: макаронени изделия, плодове и зеленчуци, билки, горски плодове и гъби и други
Бенеко ВББенеко ВББенеко ВБ


Бенеко ВБ
„БЕНЕКО – ВБ” ЕООД е с 25-годишен опит като производител и доставчик в областта на: сушилни инсталации и сушилни технологии за всички видове влажни материали и изделия; промишлени и битови котли – парни и водогрейни; автоматизирани горивни системи за биомаса; топлогенератори; линии за пелети, брикети, дървесен чипс и др.; системи за енергийна ефективност и възобновяема енергия; бункери; дозиращо и транспортно оборудване.


За нас :

Бенеко ВББенеко ВББенеко ВББенеко ВББенеко ВБ

“Бенеко” е една от малкото фирми в България, които предлагат собствено специализирано промишлено оборудване за сушене на материали, изделия и продукти. Сушенето е една широко разпространена технологична операция, присъстваща почти навсякъде в промишлеността, тъй като почти навсякъде съществуват мокри процеси. За някои производства сушенето е даже основна и най-важна технологична операция, защото чрез нея се формира продуктът като такъв или той се оформя и запазва своите характеристики – например при производства от пластични маси: порцеланови и фаянсови изделия, керамични тухли; тестени изделия – макарони, фиде, спагети; при сухите млека, фармацевтичните продукти и други разтворими извлеци; при получаването на изкуствени и естествени влакна, при производството на хартия и хартиени прокукти и т.н.

При голяма част от материалите и продуктите сушенето е решаващо за получаването на необходимите качества на крайния продукт – например дървесината и всички производни от нея; сушените продукти от плодове, зеленчуци, билки; зърнените култури преди складирането им в силози; строителните материали за сухи готови смеси; животновъдните фуражи; химическите продукти; бояджийските покрития и т.н.

От друга страна, сушилният процес е един от най-енергоемките в природата. По тази причина в по-изостаналите страни все още се практикува естественото сушене (на слънце или на сянка). Например за производството на морска сол се ангажират хиляди хектари земя на слънце, която иначе би била обработваема или използвана за други цели. При естественото сушене се икономисват енергоресурси, но са налице редица недостатъци – много голямо забавяне на процеса, много голям дял на ръчния труд, много големи необходими сушилни площи, много голяма зависимост от атмосферните условия, много голям сушилен брак поради развитие на плесени, ензими, гнилостни процеси, ферментация и пр.

Тези факти определят мисията на фирмата – да произвежда и предлага на производителите от различни области на промишлеността, земеделското и горското стопанство ефективни устройства и съоръжения за изкуствено сушене, характерни за високоразвитите страни. В момента тя предлага:

 • касетъчни (стелажни) сушилни
 • камерни сушилни
 • флуидизационни и тръбни сушилни
 • конвейерни, барабанни и ротационни сушилни
 • шахтови сушилни за зърно
 • линии за пелети и брикети
 • влагомери за твърди и насипни материали
 • микропроцесорни контролери за управление на сушилните процеси
 • котли – водогрейни и парни
 • горивни системи за отпадъчна или смляна биомаса
 • слънчеви (фототермични) инсталации


Основни изделия :

Бенеко ВБ

Сушилни (по приложение)
 
Бенеко ВБ

Сушилни (по устройство)
 
Бенеко ВБ

Котли
 
Бенеко ВБ

Линии за пелети
 
 
Бенеко ВБ

Топлогенератори
 
Бенеко ВБ

Горивни системи за биомаса
 
Бенеко ВБ

Пещи, фурни, пекарни
 
Бенеко ВБ

Дозиращи устройства
 
 
Бенеко ВБ

Сита
 
Бенеко ВБ

Слънчеви инсталации
 
Бенеко ВБ

Шнекови транспортьори
 

Бенеко ВБ

Микропроцесорно управление


Галерия :

Бенеко ВБ Бенеко ВБ Бенеко ВБ Бенеко ВБ Бенеко ВБ Бенеко ВБ Бенеко ВБ Бенеко ВБ Бенеко ВБ

Видео от Бенеко ВБ


Котел за дървесна биомаса - видео 1

Горивна система дървесен чипс - видео 2

Автоматизиран парен котел. - видео 3

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..