ЕВРОТУР - ТТ ООД  itemprop=

ЕВРОТУР - ТТ ООД

В "ПОДЕМПОЛИМЕР" ЕООД е съсредоточена пътно - строителната и транспортна техники.
Фирма “ЕВРОТУР - ТТ” ООД е създадена в началото на 1991 г. “ЕВРОТУР - ТТ” ООД е 100 % частна фирма. Учредители са инж. Овед Таджер – Президент и инж. Жан Таджер – Вицепрезидент. Президентът на фирмата, инж. Овед Таджер, е вискокомпетентен инженер, с над 40 години опит в строителството и изграждането на възлови обекти в РБългария. Под негово ръководство са изградени обекти, като “Химкомбинат” гр. Враца и АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”. Вицепрезидентът на фирма “ЕВРОТУР - ТТ” ООД инж. Жан Таджер е с висше хидротехническо образовение. Завършил е “Технически университет” в гр. Дрезден – Германия. Има професионален опит в областта на хидротехническо и промишлено строителство, строителна механизация, машинно и техническо оборудване. Владее немски език. В периода 1991 – 1999 г. фирмата се развива стабилно по възходяща линия. В настоящият момент, във фирмата работят 98 човека. Материална база Фирма “ЕВРОТУР-ТТ” ООД е изградила своя завършена структура на основата на два принципа – териториален и производствен. В състава й влизат : 2.1.1. Централен офис. Седалище – София, ул.“Добротич” № 1. Разположен на площ от 530 м2, с необходимата административно-управленческа база. Притежава изградена комплексна компютърна мрежа, телефонна централа и други технически средства, осигуряващи възможност за осъществяване управленска дейност на съвременно ниво. 2.1.2. Фирма “ПОДЕМПОЛИМЕР” ЕООД. Седалище – с. Подем, Плевенска област. От 1998 г. фирмата е 100 % собственост на “ЕВРОТУР-ТТ” ООД. Фирмата се управлява от съсобствениците инж. Овед Таджер иинж. Жан Таджер. Фирмата разполага с комплексно оборудвана производствено - техническа и складова база, разположена на площ от 82 дка в село Подем, Плевенска област. В "ПОДЕМПОЛИМЕР" ЕООД е съсредоточена пътно - строителната и транспортна техники. 2.1.3.Филиал “ЕВРОТУР-ТТ” ООД – гр. Горна Оряховица. Седалище: гр. Горна Оряховица, ул. “Панайот Цвикев” № 95. Филиалът е бивше “Предприятие за транспорт и механизация”, закупено от “ЕВРОТУР-ТТ” ООД по линия на приватизацията. Филиалът разполага с транспортна, кранова и складова техника. Има на склад над 3500 тона черни и цветни метали. Стоманите са предимно специални – конструкционни, легирани, инструментални и др. 2.1.4. Офиси в България “ЕВРОТУР-ТТ” ООД има офиси в градовете Варна, Бургас, Перник, Раднево, Белене. 2.2. Техническа въоръженост. В "ПОДЕМПОЛИМЕР" ЕООД е съсредоточена пътно - строителната и транспортна техники, както и производствено-техническата база. 2.2.1 Производствено-техническа база. Състои се от: - ремонтно-механичен цех – комплексно оборудван с металообработваща, заварочна и краново-повдигателна техника; - метало-конструкторски цех – оборудван с металорежещи машини, заварочна апаратура и повдигателни съоръжения; - цех за ремонт на автомобили и пътностроителна техника, оборудван с диагностична и ремонтна техника; - административни и битови помещения. Фирмата разполага с обширна и добре оборудвана 2500 м2 закрита и 3200 м2 открита складови площи. 3. Опит по експлоатация, поддръжка и ремонт на подобен видсъоръжения. Фирма “ЕВРОТУР-ТТ” ООД, като инженерингово - търговска фирма има предмет на дейност: - инженерингова дейност в областа на мините, енергетиката, металургията и химията; - търговска дейност във връзка с доставянето на машини, съоръжения, резервни части за тях и метали от Русия, Украйна и др. страни; 4. Търговски партньори на фирма “ЕВРОТУР-ТТ” ООД, с които може да се влезе във връзка за допълнителна информация Партньорите, с които фирмата работи са български, полски, руски, украинскимакедонски и др. 4.1 Фирми от България § ТЕЦ “Бобов Дол”; ТЕЦ “Варна”; ТЕЦ “Русе” – по доставка на резервни части и машини; § Мина “Бобов Дол”; Мина “Перник”; Мина “Пирин”; Мини “Марица изток”; Мина “Чукурово”; Мина “Станянци”; Мина “Бели брег” – по доставка на машини, резервни части, кабели и др. § Фирмите за добив на руди за цветни метали : “Асарел-Медет”; “Елаците”; “Бимак” – с. Челопеч и др. – за доставка на машини и резервни части. § Металургичните заводи : “Кремиковци”; “Стомана” – Перник; МДК “Пирдоп” – по решаване на инженерингови проблеми, по доставка на машини и по изплълнение на земно изкопни работи. § Циментовите заводи : “Бели извор”; Девня; Златна Панега – по доставка на машини и по отдаване под наем на земноизкопна механизация. 4.2.Фирми от Русия § Уралмаш; Уралхиммаш; УЭТМ от гр. Екатеринбург; § Герос-кабел, гр. Перм; “Такт”, гр. Казан; “Гормаш”, гр. Воронеж; “Електросила”, гр. Санкт Петербург. § Металургичните заводи: “Серовски металургичен завод” “Нижнетагилски металургичен завод”, “Липецки металургичен завод”. 4.3.Фирми от Украйна § НКМЗ, гр. Краматорск; “Филтр”, гр. Бердичев; “Азовстал”, гр. Мариупол; ХЭМЗ, гр. Харков; “Донгормаш”, гр. Донецк; “КРАЗ”, гр. Кременчук и др. 4.4.Фирми от Македония § РЕК “Битола” – рудник за лигнит и ТЕЦ с мощност 3х210 МВА; § РЕК “Кичево” – рудник за лигнит и ТЕЦс мощност 120 МВА; § Рудниците : “БУЧИМ”; “САСА” и “Тораница” С тези фирми фирмата работи в три направления: § доставка на машини и съоръжения; § решаване на инженерингови проблеми по добива на въглища и руди. § решаване на проблеми по транспорта и депонирането на отпадаците: згурия, пепелина и скални отпадъци (хвост) при обогатяването на рудите. Всяка една от изброените фирми би могла да даде допълнителна информация за търговската репутация на “ЕВРОТУР-ТТ” ООД. 5. Фирми официално представени в България от “Евротур – ТТ” ООД. § Полския завод POLON-ALFA, лидер в производството на пълната гама пожароизвестителна апаратура на територията на Полша и сред първите в Европа и Света. § Като официален представител фирма “Евротур – ТТ” доставя пожароизвестителното оборудване и изпълнява пожароизвестителните инсталации при заявка от клиента. § Предлаганото пожароизвестително оборудване притежава сертификати от НИСПАБ за използването му на територията на България. 6. Квалификация и опит на управленския и технически персонал. В "ЕВРОТУР-ТТ" ООД работи квалифициран екип от инженери с различни специалности (минна, електро, машинна, строителна и др.) с необходимия управленски и технически опит в строителството и експлоатацията напромишлени предприятия в това число в облста на минно–обогатителната, металургичната и енергийнатапромишлености. Фирмата разполага с технически персонал със средно испециално образование и опит в експлоатациятаи ремонта на тежка строителна механизация, транспортна механизация, електро съоръжения и уредби. 7. Финансово състояние. От създаването на “ЕВРОТУР-ТТ” ООД, фирмата работи изцяло със свои собствени оборотни средства. Не ползва и не разчита на кредити и се разплаща със своите контрагенти в пълно съответствие с договорните условия. “ЕВРОТУР-ТТ” ООД няма данъчни задължения. Основна банка – партньор на “ЕВРОТУР-ТТ” ООД е БУЛБАНК АД, София, пл. Света Неделя” № 7.