Трансметал - Вижте още

Трансметал

Фирма „Трансметал” ЕООД е създадена през 1997г. с основен отрасъл на дейност управление на отпадъци. Дружеството притежава Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерство на икономиката и енергетиката, както и Решение от Министерство на околната среда.
Трансметал - черни и цветни метали арматура бетон и изкопи разрушаване на сгради
БЕЗПЛАТНО !!! - разрушаване на сгради и почистване на обекта.
Изкупува всички видове камиони без ограничение година и състояние.

ЗА НАС:

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
Фирма „Трансметал” ЕООД е създадена през 1997г. с основен отрасъл на дейност управление на отпадъци.

Дружеството притежава Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерство на икономиката и енергетиката, както и Решение от Министерство на околната среда и водите.

„Трансметал” ЕООД
развива дейността си в шест основни направления: скраб; рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства; изработка на арматура; бетоновъзел; изкопна дейност и разрушаване на сгради.
Фирмата извършва превоз на черни и цветни метали със собствен транспорт.

Нашите бази за отпадъци са разположени в: Велинград, Септември, Чирпан, Ракитово, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив и Стара Загора.

АРМАТУРА И АРМАТУРНИ ЗАГОТОВКИ, БЕТОН, ИЗКОПИ, РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

СКРАП:

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
Вече 20 години на пазара, фирмата се специализира в изкупуване, преработка и търговия на широка гама черни и цветни метали.

Издава удостоверения за ИУМПС за дерегистрация пред КАТ.

„Трансметал“ ЕООД притежава следните разрешителни за дейности с отпадъци с широк обхват кодове:

Регистрационен документ № 07-РД-171-02/28.07.2015г. – РИОСВ – Пазарджик
Разрешително № 07-ДО-300-01/18.06.2014 – РИОСВ-Пазарджик
Разрешително № 13-ДО-451-03/18.06.2014 – РИОСВ-Стара Загора
Разполага с четири площадки, намиращи се в градовете: Велинград, Септември, Пловдив и Чирпан. “Трансметал” ЕООД разполага с необходимата специфична техника за демонтаж и транспортиране на метални отпадъци от място.
Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
СТРОИТЕЛСТВО:

„Трансметал“ ЕООД е с дългогодишен и богат опит в строителството.Фирмата е специализирана в жилищно строителство, подпорни стени ивсички видове строителни услуги от основи до покрив.

Дружеството е регистрирано в КС и издава съответните актове, сертификати, декларации за съответствие за строителство според нормативните уредби в страната.

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
АРМАТУРА И АРМАТУРНИ ЗАГОТОВКИ:

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради


„Трансметал“ ЕООД разполага със собствен арматурен двор с капацитет 400 тона месечно. Предлага на своите клиенти всички видове арматурни заготовки и ел.заварени мрежи.

Готовата продукция се изпълнява по конкретни заявки, а също така техническо лице разчита конструктивния план на дадения обект.

Със специален товарен автомобил оборудван с кран, арматурната заготовка се доставяна обекта и може да бъде разтоварена на височина 22м.


Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
БЕТОН:

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради


Фирмата притежава модернизиран възел с капацитет 60 куб/час. Има издаден сертификат за съответствие 06-НУРВСПСРБ-103-5/30.10.2017 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България.

Производството на бетон и бетонови разтвори обхваща всички видове класове: от С8/10 – С30/37, включително и клас по водонепропускливост и мразоустойчивост.

За тази дейност компанията осигурява транспортиране и полагане на бетоновите смеси със собствена техника: 2 броя бетон помпи с дължина 36м, 2 броя комбинирани бетон помпи 24 метра, осем броя 10 кубикови миксери.

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
ИЗКОПИ:

Развивайки все повече своята дейност в областта на стройтелството, фирма „Трансметал” ЕООД предлага на своите клиенти извършването на изкопна дейност. Висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимия опит и професионалните тежки машини (оборудване) ще отговорят максимално точно и бързо на Вашите нужди.

„Трансметал” ЕООД
е бърз и гъвкав партньор в извършването на строителни изкопи на канали; ровове; дупки; тунели на жилищни, частни и обществени сгради; промишлени и търговски обекти.

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
Фирмата също така извършва изкопна дейност на канализация и на строителни терени в скални и земни почви.

Екипът на „ТРАНСМЕТАЛ’ ЕООД се стреми да предлага все по-комплексно обслужване на своите клиенти в областта на строителството. Извършването на изкопна дейност е основополагащ етап в строителството.

Дружеството извършва строителни изкопи на канали; изкопи на ровове и дупки; изкопи на тунели на жилищни, частни и обществени сгради; изкопи на канализация, както и изкопи в скални и земни почви.

Изкопната работа се извършва от висококвалифициран персонал с помощта на собствена тежка техника и багери.

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ, РАЗБИВАНЕ, ДЕМОНТАЖ НА СГРАДИ:

Изкопни услуги от ТРАНСМЕТАЛ във Велинград

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
„Трансметал” ЕООД
е с богат опит в областта на събаряне и разрушаване на сгради. Компанията е специализирана във всякакъв вид разрушителна дейност на : жилищни, обществени и промишлени сгради.

„Трансметал” ЕООД притежава професионална техника за събарянето на постройки, която отдава и под наем. Фирмата предлага на своите клиенти решения свързани с разрушаването на сгради, демонтаж на съоръжения, механизирано извършване на изкопи с багер, разрушаване на скали и бетони с хидравлични чукове и хидравлична щипка за разбиване и др.

Бързината и чистотата в тази дейност са гарантирани от страна на фирмата. „Трансметал” ЕООД почиства стройтелния обект след разрушаването и куливирането на парцела. Дружеството осигурява извозване на инертните материали от стройтелния терен, а също и земната маса със собствени самосвали.

Фирмата разполага с 65 тоненбагер с 28 метрова Mixer 954 Electron стрела за вискоразрушаване на сгради и промишлени съоражения

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ


Фирма „Трансметал” предлага на своите клиенти услугата”Разрушаване на сгради”, като бързината и чистота на работа са приоритет на Компанията. Дружеството извършва всякакъв вид разрушителна дейност – разрушаване на сгради; разрушаване на бетонни и тухлени сгради; разрушаване на друг вид съоръжения; разрушаване на скали и бетони с хидравлични чукове. Дружеството разполага със собствена професионална техника за разрушаване, която отдава и под наем.

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
Други услуги свързани с разрушаване на сгради от фирма „Трансметал”:
  • Разрушаване на сгради и промишлени съоражения
  • Разбиване на сгради и промишлени съоражения
  • Демонтаж на сгради и промишлени съоражения
  • Къртене на сгради и промишлени съоражения
  • Отдаване на багери под наем
  • Отдаване на строителни съоражения под наем
  • Отдаване на разрушителна техника под наем
„ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД е гъвкав и сигурен партньор, търсещ най-добрите решения за клиентите си свързани с разрушаването на обект, демонтаж на съоръжения, механизирано извършване на изкопи с багер и др.

ТЕХНИКА ПОД НАЕМ:

Фирмата използва собствена специализирана техника: 65-тонен верижен багер „Либхер” 954 със стрела 28 метра; верижен багер „Либхер” 900 – Литроник; верижен 24-тонен Либхер 924 верижен; верижен багер „Катерпилар” 320 С, 21–тонен 210 Хюндай LC 7 A, верижен багер Хитачи ZAXIS 250 LCN, комбиниран багер Кейс – с разнообразен прикачен инвентар – хидравлична ножица, хидравличен чук и щипка за разрушаване, кофа за изравняване на терена.

Цялата налична техника се отдава по наем.

Трансметал - бетон и изкопи разрушаване на сгради
www.techno-yota.com