Балкан САСТ ЕООД   itemprop=

Балкан САСТ ЕООД

БАЛКАН - САСТ ЕООД е дъщерно дружество на АЖД Прага, една от водещите фирми в Европа за производство на системи и устройства за безопасност в железопътния, автомобилния транспорт и метрополитена. Предмет на дейност на БАЛКАН - САСТ ЕООД е изследвания,развой и сервиз на системи и
София, ул. Охридско езеро 3

БАЛКАН - САСТ ЕООД е дъщерно дружество на АЖД Прага, една от водещите фирми в Европа за производство на системи и устройства за безопасност в железопътния, автомобилния транспорт и метрополитена. Основано: юли 2004 год. Предмет на дейност: - изследвания и развой - проектиране - производство - монтаж - сервиз на системи и устройства за безопасност и управление в железопътния, шосейния транспорт, метрополитена и др. Инвестиции: Инвестициите за развойна дейност, за изграждане на производствено - технически комплекс, за сертифициране на продукцията и за пренос на съвременни технологии са на фирмата-майка АЖД Прага. Главни цели: - осигуряване производството на базови системи и устройства за безопасност за железопътния, шосейния транспорт и метрополитена на България - производство на нови системи за управление и безопасност чрез директен пренос на съвременни технологии - реализиране на завършен цикъл инженерингови услуги в сътрудничество с водещи български и чуждестранни фирми - гарантирано поддържане с резервни части на произвежданите системи и устройства за времето на техния пълен ресурс - активност на пазара на системите и устройствата за безопасност в железопътния, шосейния транспорт и метрополитена на страните от Балканския полуостров Производствени площи: - закрити площи, новопостроени, отговарящи на европейските норми и критерии за здравословни и безопасни условия на труд - 4 500 кв.м. - открити площи - 1500 кв. м.