Витал Транс ООД  itemprop=

Витал Транс ООД

ВИТАЛ ТРАНС ООД извършва транспортна дейност.Превоз на товари със самосвали. Развиват дейност предимно за района на град Първомай. Извършват услуги със строителна механизация. Разполагат с необходимата техника - бетон-помпа, кран, багери, бетоносмесител
Първомай, ул. Александър Стамболийски 28А

        “Витал транс” ООД         Mатериали Пясък- годен за бетонови разтвори и варови разтвори Баластра за пътни основи     “Витал транс” ООД извършва автотранспортни услуги, услуги със строителна техника, добив и продажба на инертни материали- баластра, пясък – от собствените ни кариери за които притежава 35 годишни концесии една от МС на РБ и втора баластриера от Община град Първомай. Добитият материал се използва за направа на пътища и канализационни мрежи в региона. От МОСВ – Басейнова дирекция град Пловдив има издадено разрешително за почистване на коритото на река Марица от наносен слои пясък..                       Пясъкът се пресява от пресевна инсталация която е собственост на фирмата закупена от Англия, след което се продава на клиенти за бетон , бетонови изделия и варови смеси . Производството на пясък е сертифицирано със СЕРТИФИКАТ ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ # 004 – НСИОССП -469 издаден от “Ен Джи Ен” ООД гр. Хасково. През 2008 година се регистрираме в Камарата на строителите като редовен член . Имаме издадено удостоверение за категория строителство на обекти.                   Услуги || транспортни услуги || услуги със строителна техника || транспорт бетонови смеси || със следната техника: 6 бетоносмесители / Ивеко , Волво/ 4 товарни автомобила до 15 т. /Камаз / 2 товарни автомобила до 35 т./мерцедес/ 2 товарни автомобила до 20 т./Волво/ 3 нови багери “Хидромек” 2 челни товарача /фадрома/ 3 колесни еднокофови багера/Камацу , Либхер/ 2 бетон помпа / мерцедес / 1 кран 1 грейдер 1 валяк                               Пазара на фирмата ни е регионален. Обхваща основно община Първомай, община Чирпан, община Садово и община Братя Даскалови. Тя подържа добри връзки с кметовете на общините и по големите предприемачи от региона. Едни от най – големите ни клиенти за 2007 г. са Община Първомай, строителната фирма “Агроелмонтаж строй”, ЕТ “Барбарос” Първомай, “Пътинженеринг” АД Пловдив, “Терна” Гърция /строителя на ЖП отсечка Пловдив – Свиленград/ и други. На този пазар за момента фирмата няма реална конкуренция .                      
4.8 5