Станислав  Иванов ЕТ  itemprop=

Станислав Иванов ЕТ

произвежда смазочно - охлаждащатечност за металорежещи машини "Емулсол"; миещпрепаратзаръце - сапунена каша "Звезда", сапунена каша за пране "Ива"
Станислав Иванов ЕТ произвежда смазочно - охлаждащатечност за металорежещи машини "Емулсол"; миещпрепаратзаръце - сапунена каша "Звезда", сапунена каша за пране "Ива". Фирма “Станислав Иванов” ЕТ е наследник на четиридесет годишна традиция в производството на продуктите,които Ви предлагаме сега: ЗВЕЗДА приятно ароматизирана сапунена паста - измива силно замърсени ръце на хора, работещи времонтни,машиностроителни,рудодобивни, транпортни, строителни и т.н.фирми - измивафаянс, загорялисъдовеидр. 47-22ТМ-0005/ 05.03.96 * 0,54 лв./кг – в полиетиленов плик - 5,0 кг. - **0,25щ.д/кг. * 0,60 лв./кг – в полиетиленов плик - 1,0кг. - **0,28щ.д/кг. * 0,78 лв./бр – в алуминиеватубичка - 135мл.- **0,37щ.д/бр. * 1,14 лв./бр – в полипропиленовакутия - 1,0 кг. - **0,52щ.д./бр. * 4.50 лв./бр – в полипропиленовакутия - 5,0кг. - **2,06 щ.д./бр. *1,20 лв./бр - кашон за 20 кг. **0,55щ.д./бр. * 3,00 лв./бр - дървенакасаза25 кг. - **1,37щ.д/бр. ИВА пастообразен перилен препарат за ръчно и машинно пране - изпира силно замърсено работно и друго облекло, - смазва транспортниленти 47-22ТМ-0005/ 05.03.96 * 0,66 лв./кг – в полиетиленов плик - 5,0кг. - **0,30щ.д/кг. * 0,78 лв./кг – в полиетиленов плик - 1,0кг. - **0,37щ.д/кг. * 1,26 лв./бр – в полипропиленовакутия1,0кг. - **0,58щ.д/бр. * 4,98 лв./бр – в полипропиленова кутия 5,0кг. - **2,28щ.д/бр. * 1,20 лв./бр - кашон за 20 кг. - **0,55щ.д/бр. * 3,00 лв./бр - дървенакасаза25 кг. - **1,37щ.д/бр. ЕМУЛ - СИОЛ смазочноохлаждаща течност за металорежещи машини /СОТР-М Е/ - охлажда работните инструменти на металорежещите машини; използва се във вид на емулсия /емулсиол – вода до 1:20/ - може да се използва като мотомиво 47-22ХТ-1906/29.07.99 * 1,68 лв./л.– в оборотниварели - **0,77щ.д./л. * 10,20 лв./бр – в 5- литрова туба - ** 4,66щ.д./бр. * 11,88 лв./бр – в 6- литрова кофа - ** 5,43щ.д./бр. Забележка: При левова равностойност на цените в щ.д. по-малка от посочените цени влева са валидни вторите /в лева/.

Станислав Иванов ЕТ - отрасли:


Химическа Промишленост, Почистващи Препарати,