Икотех  itemprop=

Икотех

ИКОТЕХ ООД - Варна е създадена през 2001 год. Дружеството е специализирано в доставките на технически материали за всички отрасли на промишлеността. ИКОТЕХ ООД е регистрирано с предмет на дейност: Представителство, дистрибуция, ремонт, консултации
Варна, ЗПЗ Пивоварен завод, портал

ИКОТЕХ ООД - Варна е създадена през 2001 год. Дружеството е специализирано в доставките на технически материали за всички отрасли на промишлеността. ИКОТЕХ ООД е регистрирано с предмет на дейност: Представителство, дистрибуция, ремонт, консултации и инженеринг. Дружеството разполага с необходимият технически потенциал, осигуряващ цялостно консултанско обслужване на своите партньори. В ИКОТЕХ ООД е въведена Система за управление на качеството и притежава Сертификат по ISO 9001-2000 за доставка на: * УПЛЪТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ за различни производствени среди (уплътнителни плочи, набивки за помпи и арматура, спирално навити гарнитури и др.); * ЗАВАРЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И НЕРЪЖДАЕМИ МЕТАЛИ (електроди, телове, флюси, ламарина, тръби и фасонни части); * ПОМПИ ЗА ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА (дозиращи, въздушни мембранни, за високо налягане, за всякакви работни среди); * ЦЕЛОМЕТАЛНИ ШЛАНГОВЕ за транспорт на флуиди с високо налягане и температура; * НЕМЕТАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ (инженерни пластмаси, тефлон чист и с напълнители, каучукови листи и профили от sbr, nbr, epdm и др.); * ТЕХНОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (лепила, фиксатори, металпластици, почистватели и др.); * ИНСТРУМЕНТИ (ръчни, монтажни и специализирани); * НЕСТАНДАРТНИ ДЕТАЙЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ.
1 2