ЕТ ВАЛЕРУС  itemprop=

ЕТ ВАЛЕРУС

Фирма "ВАЛЕРУС" е основана през 1991г. Предлагаме лабораторна стъклария, реактиви, химикали и апаратура. Официални представители сме на "Labscan" Ltd. за органични разтворители, дистрибутори сме на "BOECO" за електронни везни, центрофуги,
София, бул. Кл. Охридски, 8 - ХТМУ

Фирма "ВАЛЕРУС" е основана през 1991г. Предлагаме лабораторна стъклария, реактиви, химикали и апаратура. Официални представители сме на "Labscan" Ltd. за органични разтворители, дистрибутори сме на "BOECO" за електронни везни, центрофуги, спектрофотометри и др., на "HANNA instruments" за рН-метри, на "SIMAX" ; "TGW" за лабораторна стъклария, на "Kartell" за пластмасова лабораторна посуда, на "Filpap" за филтърна хартия, на"Areometr" за ареометри и термометри и още много други.