Стопанска и инвестиционна банка АД  itemprop=

Стопанска и инвестиционна банка АД

"Стопанска и инвестиционна банка" АД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в ЗБКД, всички банкови сделки и предлага на своите клиентипълната гама от съвременни банкови и
"Стопанска и инвестиционна банка" АД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в ЗБКД, всички банкови сделки и предлага на своите клиентипълната гама от съвременни банкови и финансови услуги и продукти. СИБАНК разполага с добре развита и оптимизирана коренспондентска мрежа в страната и чужбина. Банката има установени коренспондентски отношения с повече от 80 банки в 45 държави на всички континенти, от тях 30 държави в Европа. Банките - коренспонденти в България са 27. СИБАНК осъществява международните си разплащания чрез системата SWIFT и чрез 30 коренспондентски сметки в основните валути, поддържани в банки в 12 държави. СИБАНК има добре развита клонова структура от 16 регионални клона и над 97 представителства - офиси и отдалечени работни места на територията на цялата страна.

Стопанска и инвестиционна банка АД - отрасли:


Банки, Застраховане, Банки,