ВИКОМ ЕООД  itemprop=

ВИКОМ ЕООД

ВИКОМ ЕООД произвежда ел. бойлери и готварски печки на ел. енергия и комбинирани на ток и газ. Има самостоятелен обособен търговски отдел с търговски агенти и представители. Фирмата има собствен инструментален цех, в който работят висококвалифицирани кадри.Произвежданите от Нас уреди са
ВИКОМ ЕООД произвежда ел. бойлери и готварски печки на ел. енергия и комбинирани на ток и газ. Има самостоятелен обособен търговски отдел с търговски агенти и представители. Разполагаме със собствен транспорт за доставка на произведената си продукция до търговците на едро и крайни клиенти (магазини). Фирмата има собствен инструментален цех, в който работят висококвалифицирани специалисти. Произвеждат се инструменти за нуждите на производството на готварски печки и ел. бойлери. Фирмата се стреми към постоянно увеличаване качеството на продукцията и повишаване конкурентноспособността си. Произвежданите от Нас уреди са обезопасени и осигурени конструктивно по всички Европейски стандарти и норми за безопасна експлоатация. Електрическите уреди имат знак СЕ. През 2004г. във "ВИКОМ" ЕООД е внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2000. Организационната структура на "ВИКОМ" ЕООД е много добра. На всеки етап от производството има отговорник по качеството. Има назначен инженер за независим качествен контрол на цялото изделие(мениджър по качеството). Благодарение на повишената ефективност на управление и повишеното качество на продукцията целта на фирмата е Европейският пазар.